Dysleksiens gode sirkel – hvordan få elevene inn i den?

Help

Dysleksiens gode sirkel – hvordan få elevene inn i den?

Av: Åsne Midtbø Aas

Mestring og motivasjon henger tett sammen hos oss alle. Det er lettere å jobbe med en oppgave, hvis en vet at det er mulig å mestre aktiviteten i andre enden. Svært få ting har gjort sterkere inntrykk på meg enn møte med alle de barna, ungdommene og voksne som har slitt med lesing og skriving, og som har hatt manglende mestring i mye av skolearbeidet. Mange er så sterkt prega at de har konkludert at er dumme, mens andre har jobba seg gjennom skolegang o...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN
LOGG INN