Alle mellom 13 og 26 år som melder seg inn i Dysleksi Norge, blir medlem hos Dysleksi Ungdom!

Dysleksi Ungdom er en selvstendig del av organisasjonen. Vi har eget styre og egne aktiviteter som sommerleir og Landsmøte. Foruten dette så sitter det en ungdom i mange av styrene i lokallagene.

Vårt mål er å jobbe for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp. Vi ønsker også å påvirke politikere og andre i saker som er viktige for oss. For eksempel ønsker vi at alle elever med lese- og skrivevansker skal få lydbøker.

DYSLEKSI UNGDOM SITT STYRE

Dysleksi Ungdom-styret

Vi er sju engasjerte ungdommer mellom 16 og 25 år. Vi kommer fra ulike steder i Norge. Vi brenner for at de med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker skal ha et godt liv. Vi samles til styremøter i Oslo fem ganger i året. Har du spørsmål? Ta kontakt da vel!

AKTIVITETER

Dysleksi Ungdom er veldig aktive. De to mest populære arrangementene våre er sommerleiren og Landsmøtet!

Sommerleiren er for alle mellom 13 og 26 år. I år reiser vi til Risøy FHS. Her har vi fem herlige dager med sommerstemning, nye vennskap og moro!

Landstreffet vårt er Dysleksi Ungdom sitt høyeste organ. Her samler vi ungdomsdelegater fra hele landet for å representere ungdommenes perspektiv på dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi vedtar saker og velger nye tillitsvalgte.

HANDLINGSPLAN

Dysleksi Ungdom sitt Landsmøte vedtar årlig retningslinjer for en handlingsplan. Styret i Dysleksi Ungdom jobber videre med delegatenes innspill. Vi har laget en handlingsplan for 2017/2018. Den sier at vi skal jobbe videre med følgende:

 • Spre kunnskap og fjerne tabuer rundt DDS (dysleksi, dyskalkuli, SSV).
 • Kreve at lærere, rådgivere og førskolelærere får bedre kompetanse.
 • Arbeide for bedre rettigheter og en bedre hverdag for studenter.
 • Verve flere medlemmer og lage et bedre medlemstilbud.
 • Styrke organisasjonen ved å lage flere ungdomsgrupper etc.
POLITISK MÅLDOKUMENT

På vårt årlige Landsmøte vedtas også politiske mål som styret skal arbeide med.

Her er sakene vi skal arbeide med i 2017/18:

 • At lærere får bedre kompetanse.
 • Tidlig innsats, allerede i barnehagealder.
 • Alt pensum på lydbok!
 • Fritak for 2. fremmedspråk på videregående.

Politisk måldokument i sin helhet vil være tilgjengelig her etterhvert.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Vi har egen Facebook-side!

Du kan også sende oss en e-post: ungdom@dysleksinorge.no.

ORD FRA MEDLEMMER

 • Takk til verdens beste ungdomsstyre som har gjort en formidabel jobb og at dere er verdens herligste gjeng 😀

  Una Tovsrud Jacobsen

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X