Dysleksi Ungdom

Help

Alle mellom 13 og 30 år som melder seg inn i Dysleksi Norge, blir medlem hos Dysleksi Ungdom.

Styret i Dysleksi Ungdom.

Dysleksi Ungdom er en selvstendig del av organisasjonen. Vi har eget styre og egne aktiviteter som sommerleir og landsmøte. Foruten dette så sitter det en ungdom i mange av styrene i lokallagene. Vi er også medlem av Unge funksjonshemmende, som er en paraplyorganisasjon for alle med en funksjonsnedsettelse.

Vårt mål er å jobbe for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp. Vi ønsker også å påvirke politikere og andre i saker som er viktige for oss. For eksempel ønsker vi at alle elever med lese- og skrivevansker skal få e-bøker og lydbøker.

Her er styret i Dysleksi Ungdom

Les mer om Dysleksi Ungdoms aktiviteter

Les mer om Dysleksi Ungdoms fadderordning

Handlingsplan

Dysleksi Ungdoms landsmøte vedtar retningslinjer for en handlingsplan. Denne gjelder for to år om gangen. Styret i Dysleksi Ungdom jobber videre med delegatenes innspill. Vi har laget en handlingsplan for 2021–2023. Den sier at vi skal jobbe videre med følgende:

  • Spre kunnskap og fjerne tabuer rundt dysleksi, dyskalkuli og DLD (utviklingsmessige språkforstyrrelser).
  • Arbeide for bedre rettigheter og en bedre hverdag for studenter.
  • Verve flere medlemmer og lage et bedre medlemstilbud.
  • Bedre samarbeid med lokallag, blant annet om aktiviteter.
  • Passe på å representere alle faser av ungdomslivet og lærevansker.

Her kan du se handlingsplanen vår.

Politisk

Vi er en nøytral interesseorganisasjon for ungdom med dysleksi, dyskalkuli og DLD (utviklingsmessige språkforstyrrelser).

Dysleksi Ungdom stiller seg bak punktene fra Dysleksi Norges program for perioden 2021–2024 som er relevante for våre medlemmer, og vi vil samarbeide med Dysleksi Norge om høringsuttalelser og øvrig interessepolitisk arbeid. På landsmøtet vårt vedtas politiske mål som styret skal arbeide med.

§2 Formål

Dysleksi Ungdom sitt formål er å sikre at våre medlemmer har tilgang til sine rettigheter om opplæring og hjelpemidler. De skal også bli møtt med forståelse om sine utfordringer, her tilknyttet dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (DDS).
Vi skal også sikre at vi har et bredt og trygt sosialt tilbud til alle våre aldersgrupper fra ungdomskolen til studenttilværelsen, læring og arbeidslivet.
Dysleksi Ungdom skal også være medlemmene sin stemme innen Dysleksi Norge og utad.

Se sakspapirer fra siste landsmøte i 2021.

For lokallag – ny fordeling av delegater

§3.3 Alle lokallag i Dysleksi Norge, ungdomsgrupper og sentralstyret får delegater på ungdommens landsmøte. Det finnes ingen øvre grense for delegater. Slik fordeles delegatene:

  • 1 delegat pr. Lokallag. Alle lokallag med innmeldt ungdomsrepresentant får 1 ekstra delegat. Denne må være valgt av lokallagets årsmøte og rapportert inn. Medlemmer som ikke er med i et lokallag, kan få opptil 3 delegater pr. fylke.
  • Lokallag med 30–70 medlemmer u/30 år – 1 delegat
  • Lokallag med 70–120 medlemmer u/30 år – 2 delegater
  • Lokallag med 120–200 medlemmer u/30 år – 3 delegater
  • Lokallag med over 200 medlemmer u/30 år – 4 delegater

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Du kan også sende oss en e-post: ungdom@dysleksinorge.no

Gruppebilde av deltagerne på Dysleksi Ungdoms sommerleir i 2022
Gruppebilde fra Dysleksi Ungdoms sommerleir i 2022.