Alle mellom 13 og 26 år som melder seg inn i Dysleksi Norge, blir medlem hos Dysleksi Ungdom!

Dysleksi Ungdom er en selvstendig del av organisasjonen. Vi har eget styre og egne aktiviteter som sommerleir og Landsmøte. Foruten dette så sitter det en ungdom i mange av styrene i lokallagene.

Vårt mål er å jobbe for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp. Vi ønsker også å påvirke politikere og andre i saker som er viktige for oss. For eksempel ønsker vi at alle elever med lese- og skrivevansker skal få lydbøker.

STYRET I DYSLEKSI UNGDOM

styremedlemmer i Dysleksi Ungdom

Vi er seks engasjerte ungdommer mellom 18 og 24 år. Vi kommer fra ulike steder i Norge. Vi brenner for at de med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker skal ha et godt liv. Vi samles til styremøter i Oslo fem ganger i året. Har du spørsmål? Ta kontakt, da, vel!

AKTIVITETER

Dysleksi Ungdom er veldig aktive. De to mest populære arrangementene våre er sommerleiren og Landsmøtet!

Sommerleiren er for alle mellom 14 og 26 år. I 2020 drar vi til Risøy Folkehøyskole. Her skal vi ha fem herlige dager med sommerstemning, nye vennskap og moro!

I perioden 2019-2021 vil vi hjelpe våre lokallag med å tilby flere aktiviteter for ungdom. Det er vedtatt i vår handlingsplan.

Landstreffet vårt er Dysleksi Ungdoms høyeste organ. Her samler vi ungdomsdelegater fra hele landet for å representere ungdommenes perspektiv på dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi vedtar saker og velger nye tillitsvalgte.

NB! Vi har en ny prøveordring for våre ungdommer. De vil nå sitte i to år om gangen. Neste landsmøte vil være i 2021.

HANDLINGSPLAN

Dysleksi Ungdoms Landsmøte vedtar retningslinjer for en handlingsplan. Denne gjelder for to år om gangen. Styret i Dysleksi Ungdom jobber videre med delegatenes innspill. Vi har laget en handlingsplan for 2019-2021. Den sier at vi skal jobbe videre med følgende:

  • Spre kunnskap og fjerne tabuer rundt DDS (dysleksi, dyskalkuli, SSV).
  • Arbeide for bedre rettigheter og en bedre hverdag for studenter.
  • Verve flere medlemmer og lage et bedre medlemstilbud.
  • Styrke organisasjonen ved å lage flere ungdomsgrupper etc.
  • Utforske fremtidige tiltak eller løsninger for vår medlemsgruppe.
POLITISK MÅLDOKUMENT

På Landsmøtet vårt vedtas politiske mål som styret skal arbeide med.

Dysleksi Ungdom stiller seg bak punktene fra Dysleksi Norges program for perioden 2018–2021 som er relevante for våre medlemmer, og vi vil samarbeide med Dysleksi Norge om høringsuttalelser og øvrig interessepolitisk arbeid.

§2 Mål: Dysleksi Ungdom sitt formål er å være en arena for unge medlemmer i Dysleksi Norge. Dysleksi Ungdom skal fremme ungdommens sak innad i organisasjonen og utenfor. Organisasjonen skal gjøre hverdagen bedre for ungdom med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (DDS). Vi skal motivere ungdom med læreforskjeller/DDS til å engasjere seg i saken, spre kunnskap om DDS og organisasjonsdrift, sikre ungdommers representasjon i viktige prosesser og være en trygg sosial samlingsplass som inkluderer alle.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Vi har egen Facebook-side!

Du kan også sende oss en e-post: ungdom@dysleksinorge.no.

ORD FRA MEDLEMMER

  • Takk til verdens beste ungdomsstyre som har gjort en formidabel jobb og at dere er verdens herligste gjeng 😀

    Una Tovsrud Jacobsen

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X