Dysleksi Nedre Telemark

Help

Dysleksi Grenland vedtok på sitt årsmøte 10. februar 2020 et navnebytte og heter fra nå av Dysleksi Nedre Telemark.

Org.nr.: 918 110 836 (må oppgis hvis du vil støtte oss med Grasrotandel). Ved å gi oss din Grasrotandel vil lokallaget få 7 % av det du tipper for. Det koster deg ikke noe ekstra og det trekkes ikke av dine premier. Men det vil gi oss kjærkomne inntekter.

Leder: Terje Kleppe
Telefonnr.: 402 24 332

Sekretær: Tone Øhrbom Pedersen
Telefonnr.: 994 84 414

E-post: nedre-telemark@dys.no