Help

Datahjelpemidler er programmer som kan gjøre lesing og skriving lettere. Du må likevel gjøre jobben selv, men du får en støtte slik at du unngår så mange lese- og skrivefeil. Hjelpemidler er ikke juks!

Hjelpemidler gir motivasjon, lærelyst, selvstendighet og mestring. Tilgangen til datahjelpemidler er noe av det viktigste for å få like muligheter i utdanning og arbeidsliv!

NAV har ansvaret for å gi hjelpemidler til alle med varig nedsatt funksjonsevne. Dysleksi, dyskalkuli og SSV er varige tilstander.

Her kan du lese mer om: