Hva er datahjelpemidler?

Help

Datahjelpemidler er programmer som kan gjøre lesing og skriving lettere. Du må likevel gjøre jobben selv, men du får en støtte slik at du unngår så mange lese- og skrivefeil. Hjelpemidler er ikke juks!

Hjelpemidler gir motivasjon, lærelyst, selvstendighet og mestring. Tilgangen til datahjelpemidler er noe av det viktigste for å få like muligheter i utdanning og arbeidsliv!

NAV har ansvaret for å gi hjelpemidler til alle med varig nedsatt funksjonsevne. Dysleksi, dyskalkuli og SSV er varige tilstander.

Her kan du lese mer om: