Bokstaver

Kjennetegn på dysleksi

Help

Av: Åsne Midtbø Aas Dysleksi er en vanlig vanske, ca. 5-7 % av befolkningen har denne utfordringen (Helland, 2019). Det betyr at det sitter minst en til to elever med dette…

Les hele artikkelen >>

System for opplæring

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Til tross for at så mye peker på at bruk av lese- og skrivestøtteteknologi er positivt for elever med lese- og skrivevansker eller språkvansker,…

Les hele artikkelen >>

Webinar om dysleksi

Help

I dette webinaret vil du lære om hvordan du kan skape en inkluderende undervisning for elever med dysleksi. Kursholder er Åsne M. Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Åsne har…

Les hele artikkelen >>