Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Help

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på? Ved Randi Hagen, Seniorrådgiver Høgskulen i Innlandet. Vinner av universellprisen 2019.

Randi Hagen er svært opptatt av hva vi kan gjøre i skolen for å sikre universell utforming for alle. Her får vi oversikt over lovverket, men mest av alt tips til hvordan vi skal få dette til i praksis.

Se flere foredrag fra DVS-samlingen her.

...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler?

Help

Hva betyr ny opplæringslov for våre videregående skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.

Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot videregående opplæring.

Les hele artikkelen >>

Tiltak for elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD i videregående skole

Help

Tiltak for elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD i videregående skole

Av: Rita Lie

Utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD er en tilstand som påvirker språkutviklingen. DLD brukes om personer med uventede og vedvarende språkforstyrrelser som ikke kan forklares med andre former for funksjonsnedsettelse. Det innebærer med andre ord at det er et misforhold mellom språklige ferdigheter og personens fungering på andre utviklingsområder. Det påvirker kommunikasjonsevnen, og kan ha en betydelig innvirkning på akademisk og sosial fungering. Det er en li...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Help

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Tone Hager Løvdal har gjennom sine 20 år som lærer funnet en metode som fungerer for å tilpasse seg den enkelte elev, selv i et fullt klasserom. Dette er hennes erfaringer. Artikkelen er skrevet i jeg-form og baserer seg på videoklippene som du finner i artikkelen:

Denne teksten og disse videoklippene baserer seg på mine erfaringer som lærer. Det skal handle om hvor utfordrende det kan være for en lærer å oppfylle paragrafene i Opplæringsloven. 

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Les hele artikkelen >>
Bokstaver

Kjennetegn på dysleksi: videregående og voksne

Help

Kjennetegn på dysleksi: videregående og voksne

Av: Åsne Midtbø Aas

Det er mange som kommer til videregående skole med lese- og skriveutfordringer som ikke er utredet. Erfaringen fra våre Dysleksivennlige videregående skoler er at de utreder mange.

Særlig elever med gode læreforutsetninger, og gode arbeidsvaner blir oversett.

Elever i videregående og andre voksne vil ha noen av de samme kjennetegnene som vi ser hos yngre elever, men det at vanskene er vedvarende er helt klart et tydelig tegn. Mange leser kansk...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Av: Åsne Midtbø Aas Det er mange som kommer til videregående skole med lese- og skriveutfordringer som ikke er utredet. Erfaringen fra våre Dysleksivennlige videregående skoler er at de utreder mange.…

Les hele artikkelen >>

Kompenserende hjelpemidler

Help

Kompenserende hjelpemidler

Av: Vigdis Lothe Waaler

Det å kunne lese og skrive er et grunnleggende fundament i skolen, og tradisjonelt har det vært gjennom lesing og skriving kunnskap har vært formidlet. I dagens samfunn har bruk av teknologi gitt elever med dysleksi kompenserende muligheter for å både kunne tilegne seg og formidle kunnskap. Det er skolen som har ansvar for å sikre at disse elevene får den nødvendige opplæringen og oppfølgingen i bruken av kompenserende hjelpemidler. Dette innebærer at...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Webinar om DLD – utviklingsmessige språkforstyrrelser

Help

Webinar om DLD – utviklingsmessige språkforstyrrelser

I dette webinaret lærer du om utviklingsmessige språkforstyrrelser, også kalt DLD. Kursholder er Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge.

Tema for webinaret:

Scroll til toppen