Webinar: Tallforståelse

Help

Webinar: Tallforståelse

Kommer 14. august klokken 14.30

Vidar Waaler er spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Han holder mange foredrag om spesifikke matematikkvansker. De fleste foredragene hans har en teoretisk tilnærming til vanskene, men denne gangen retter han blikket mot det praktiske.

Dette webinaret om tallforståelse er det første i en serie om matteaktiviteter. Siden disse foredragene fokuserer på praktiske aktiviteter, anbefaler Vidar...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Bekymringsfullt skolefravær

Help

Bekymringsfullt skolefravær

Av: Vigdis Lothe Waaler

Denne artikkelen retter søkelyset mot bekymringsfullt skolefravær. Dette er et begrep som i flere sammenhenger tar over for uttrykk som skolevegring, skoleangst, problematisk skolefravær og høyt skolefravær. Det er ofte flere og sammensatte årsaker til bekymringsfullt fravær.

Elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språkvansker eller generelle lærevansker er en gruppe som er spesielt sårbare for å utvikle bekymringsfullt skolefrav...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Help

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på?

Universell utforming i skolen – hva må vi tenke på? Ved Randi Hagen, Seniorrådgiver Høgskulen i Innlandet. Vinner av universellprisen 2019.

Randi Hagen er svært opptatt av hva vi kan gjøre i skolen for å sikre universell utforming for alle. Her får vi oversikt over lovverket, men mest av alt tips til hvordan vi skal få dette til i praksis.

Se flere foredrag fra DVS-samlingen her.

...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Help

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune?

Hvordan jobbes det med matematikkvansker i Nittedal kommune? Ved Jeanette Lindhart Bauer, fagleder og rådgiver i PPT Nittedal kommune.

I Nittedal gjør skolen individuell kartlegging når de er bekymret for en elevs matematikkutvikling, og prøver ut tiltak. PPT kobles på hvis tiltak ikke har god effekt og man fortsatt er bekymret for matematikkvansker. Deretter gjør PPT utredning som består av samtale med foreldre, skole og elev, individuell matematikkartlegging/testing av eleven...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Kvalitet i undervisningen

Help

Kvalitet i undervisningen

Kvalitet i undervisningen – hva er vi gode på og hva kan vi jobbe mer systematisk med? Ved Prof. Kirsti Klette, trolig den mest berømte skoleforskeren i Norden.

Kirsti Klette har besøkt hundrevis av klasserom for å finne ut om lærerne gjør det de sier at de gjør.
Vi har utfordret Kirsti til å dele tanker om eksplisitt undervisning, strategiarbeid og ikke minst: Hvorfor er faglig støtte så viktig for våre elever?

Se flere

Les hele artikkelen >>

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi

Help

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi

Tale-til-tekst og annen skriveteknologi – en god støtte eller en utfordring for skrivere med dysleksi? Ved Margunn Mossige, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.

Margunn Mossige har nylig publisert spennende forskning sammen med en nordisk forskergruppe. Denne forskningen blir presentert denne dagen, sammen med annen viktig kunnskap Margunn ønsker å dele med oss.

Deler av funnene er ikke publiserte ennå, derfor er noen bilder fra...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem
Les hele artikkelen >>

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet.

Help

Hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Ved Janne von Koss Thorkildsen, professor på institutt for spesialundervisning, Universitetet i Oslo.

Prof. Janne von Koss Thorkildsen, snakker om hvordan morfologisk kunnskap kan bidra til lese- og skriveutvikling og ordforrådet. Hun presenterer innholdet i Kaptein Morf, sammen med resultatet av utprøvingen som har vært.

Les hele artikkelen >>

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler?

Help

Hva betyr ny opplæringslov for våre skoler? Ved Caroline Vigestad Solem, Generalsekretær i Dysleksi Norge.

Vår generalsekretær Caroline Solem gir en oversikt over hva som er nytt, og hva dette betyr for Dysleksivennlige skoler. Denne oversikten er særlig rettet mot barne- og ungdomsskoler.

Les hele artikkelen >>

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Help

Arbeidsprogram: en metode basert på praktiske erfaringer

Tone Hager Løvdal har gjennom sine 20 år som lærer funnet en metode som fungerer for å tilpasse seg den enkelte elev, selv i et fullt klasserom. Dette er hennes erfaringer. Artikkelen er skrevet i jeg-form og baserer seg på videoklippene som du finner i artikkelen:

Denne teksten og disse videoklippene baserer seg på mine erfaringer som lærer. Det skal handle om hvor utfordrende det kan være for en lærer å oppfylle paragrafene i Opplæringsloven. 

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Les hele artikkelen >>