Webinar om spesifikke matematikkvansker

Help

I dette webinaret vil du lære om spesifikke matematikkvansker. Kursholder er Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Tema for webinaret er definisjon, omfang, kjennetegn og god tilrettelegging. For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her. Brukernavn Passord Remember Me    …

Les hele artikkelen >>

Perspektivkonferansen 2023

Help

Årets Perspektivkonferanse ble arrangert 15. september. Konferansen ble strømmet direkte på våre nettsider for fagmedlemmer. Opptak av de ulike perspektivene vil bli tilgjengelig senere. PROGRAM For å følge perspektivkonferansen 2023 live må du være logget inn som fagmedlem.

Les hele artikkelen >>

Webinar om DLD

Help

I dette webinaret lærer du om utviklingsmessige språkforstyrrelser, også kalt DLD. Kursholder er Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver og fagleder i Dysleksi Norge. Tema for webinaret: Hva er utviklingsmessige språkforstyrrelser Hva kjennetegner denne diagnosen Følgevansker Endring i terminologi (fra spesifikke språkvansker/SSV) Tiltak For å se webinaret må du være logget inn som fagmedlem.

Les hele artikkelen >>

Webinar om dysleksi

Help

Kommer 9. oktober kl. 14.30 til 16.00! I dette webinaret vil du lære om hvordan du kan skape en inkluderende undervisning for elever med dysleksi. Kursholder er Åsne M. Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Webinaret er et opptak fra perspektivkonferansen med live mulighet til å stille spørsmål til kursholder. For å lese resten av…

Les hele artikkelen >>

Webinar om språkutvikling og språkforstyrrelser

Help

Kommer i desember! I dag er det vanlig å anta at barn fødes med en genetisk disposisjon for ervervelse tilegnelse av språk. Samtidig som hjernen er plastisk og lar seg påvirke av omgivelsene. Enkelt sagt er det et samspill mellom arv og miljø. Tenk hvor mye det har å si å mestre språket for et…

Les hele artikkelen >>

Hva er spesifikke språkvansker?

Help

Av: Rita Lie  Flere fagmiljø velger å gå bort fra begrepet spesifikke språkvansker.  Den nye termen er utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD.  Hvorfor denne endringen?  En forutsetning for å sikre at alle barn får riktig hjelp, er gode, anvendbare definisjoner, og felles begrepsbruk. Ikke minst kan det være problematisk for forskere, dersom en elevgruppe som forskes på ikke…

Les hele artikkelen >>
Jente holder tomater foran øynene

Hvorfor er språkstimulering viktig? 

Help

Av: Rita Lie  Språket er nøkkelen til læring og det sosiale livet. Det er nøkkelen til felleskapet. Språket er altså kjempeviktig. Derfor er det avgjørende at vi stimulerer språket, og kompenserer for eventuelle språkvansker hos barn i barnehage og elever i skolen. Barna må få tilgang til språket – de må få nøkkelen til språket.…

Les hele artikkelen >>

Webinar om mestring og motivasjon

Help

Marco Elsafadi er tidligere toppidrettsutøver og en ettertraktet foredragsholder. Han er også ungdomsarbeider og har i mange år jobbet med vanskeligstilt ungdom. Han kaller seg selv «relasjonshøvding». I 2022 holdt han dette webinaret for Dysleksi Norges medlemmer. Det retter seg i hovedsak mot foreldre, men kan også være nyttig for lærere og fagpersoner. Tema for…

Les hele artikkelen >>