Forsiden av rapporten Den digitale verktøykassa

Skolene svikter på mange områder, ifølge ny forskningsrapport

Help

En ny forskningsrapport basert på prosjektet «Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?» avdekker store mangler i elevenes læringsmiljø. Førsteamanuensis Marianne Hagelia ved Høgskolen i Østfold har utført følgeforskning i forbindelse med prosjektet «Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?», som har vært et samarbeid mellom ADHD Norge og Dysleksi Norge, med støtte fra…

Les hele artikkelen >>
Hender på pc med kaffekopp.

Få kompetanseheving med Fagmedlem!

Help

Fagmedlem gir skoler jevnlig kompetanseheving om lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Dysleksi Norge er en medlemsorganisasjon for personer med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Også skoler og andre faginstanser kan være medlem, og nå ønsker vi å lage et enda bedre tilpasset innhold til denne gruppen. Derfor lanserer vi nå Fagmedlem! Fagmedlemskap passer…

Les hele artikkelen >>
Perspektivprisen 2019

Perspektivprisen

Help

Årets Perspektivkonferanse finner sted den 15. september i år. Nå kan du nominere til årets Perspektivpris! Den går til en/en enhet som har gjort et spesielt godt arbeid for dem med spesifikke lærevansker, da spesielt med tanke på barns utvikling. Hvem som helst kan nominere noen til Perspektivprisen. Kanskje du for eksempel vet om en lærer som fortjener å…

Les hele artikkelen >>
hender holder penner over ark

Om særskilt tilrettelagt eksamen

Help

Hva sier opplæringsloven om særskilt tilrettelegging? Og hva er egentlig forskjellen mellom «å bruke hjelpemidler på eksamen» og det som kalles «særskilt tilrettelegging»? Her er noen oppklaringer. Her finner du informasjon om dine rettigheter i skolen. I lovteksten brukes ordet «hjelpemidler» litt annerledes enn vi er vant til hos oss i Dysleksi Norge. Når vi…

Les hele artikkelen >>
Første side av opplæringsloven

Ny opplæringslov – viktige endringer

Help

Den lange ventetiden er over. Regjeringens forslag til ny opplæringslov (Prop. 57 L 2022-2023) er endelig kommet. Vil den nye opplæringsloven sørge for at barn og unge med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker fanges opp i tide, og følges opp med riktig hjelp? Tekst: Caroline Vigestad Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge Merk: Forslaget skal…

Les hele artikkelen >>
Arne Daniel står foran en semitrailer

Føler seg diskriminert av Statens vegvesen

Help

Storbilskoleelever med lærevansker opplever både lang ventetid og lang reisevei for å få tilgang til Statens vegvesens tilrettelagte teoriprøver. Elevene kan også oppleve dialektproblemer når de må ta prøven i en annen del av landet enn der de bor. Tekst: Kathrine Ruud ElsterFoto: Privat og Statens vegvesen Denne artikkelen er hentet fra magasinet Mestring. Bli…

Les hele artikkelen >>
Elever sitter med hvert sitt nettbrett

Skjermene bidrar til inkludering

Help

Flere ønsker nå skjermen ut av skolen igjen. Det vil i så fall være dårlig nytt for personer med dysleksi. For denne elevgruppen har digitaliseringen av skolen bidratt til inkludering og muligheten til å delta i undervisningen på lik linje med de andre i klassen. Tekst: Caroline Vigestad Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge Med Kunnskapsløftet…

Les hele artikkelen >>
To elever ser på nettbrett sammen med lærer

Nøkkelen til god begynneropplæring

Help

Tidlig innsats og økt kompetanse blant lærerne, slik vi har sett i Lillehammer kommune, er nettopp det Dysleksi Norge jobber for. Samtidig vil det alltid finnes elever som har behov for mer spissede og intensive tiltak i form av spesialundervisning. Tekst: Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver/fagleder i Dysleksi Norge På NRK onsdag 11. januar kunne vi…

Les hele artikkelen >>
Gutt sitter i sofa med mobiltelefon

Svik på svik

Help

På søndag skrev NRK om Storm (14), som måtte vente i seks år for å få ekstra lesehjelp. Dysleksi Norge mener det haster å finne ut hvor god kontroll skolene har på den hjelpen de gir til elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Tekst: Caroline Solem Storm er blitt sviktet gang på gang.…

Les hele artikkelen >>