Chứng khó đọc – Na Uy

Help

Một tổ chức dành cho tất cả những ai gặp khó khăn với kỹ năng đọc và viết, toán và ngôn ngữ.

Giới thiệu về chúng tôi

Dysleksi Norge (Chứng khó đọc – Na Uy) là một tổ chức dành cho tất cả những ai mắc chứng khó đọc, chứng khó học toán, và suy giảm chức năng ngôn ngữ đặc trưng. Đây là những rối loạn suốt đời, thường mang tính di truyền. Phương pháp thực hành giáo dục tốt sẽ có tác động tích cực đến các kỹ năng, tuy nhiên, các công cụ và sự đào tạo có thể không bao giờ loại bỏ được những chứng rối loạn này.

3 chứng rối loạn này thường được gọi là chứng khó học đặc trưng. Điều này có nghĩa là những tình trạng khó học ở trường không thể giải thích bằng khuyết tật trí tuệ hay điều kiện xã hội khó khăn. Điều quan trọng là nhà trường phải đánh giá nhu cầu của bạn và thực hiện những sự điều chỉnh thích hợp.

Chứng khó đọc là gì?

Chứng khó đọc là một chứng rối loạn đọc và viết đặc trưng bắt nguồn từ những vấn đề về nhận biết âm của các từ. Nó liên quan đến tình trạng khó nhớ lại hoặc khó hiểu những gì bạn đã đọc, viết từ không chính xác, hoặc hoán đổi các từ và chữ cái. Nhiều người cũng thấy khó nhớ hướng dẫn, học bảng cửu chương, hay xem đồng hồ. Chứng khó đọc không liên quan gì đến trí tuệ.

Chứng khó học toán là gì?

Chứng khó học toán là một chứng rối loạn đặc trưng chủ yếu làm cho người bệnh khó học các khái niệm toán cơ bản. Nó liên quan đến tình trạng khó hiểu các đại lượng, kỹ năng đếm kém, và vấn đề về hiểu trình tự. Chứng khó học toán không liên quan gì đến trí tuệ.

Suy giảm chức năng ngôn ngữ đặc trưng (SLI) là gì?

SLI liên quan đến tình trạng khó bày tỏ ý kiến, làm cho người khác hiểu bạn, hoặc hiểu lời nói. Nó liên quan đến tình trạng khó khăn với âm thanh trong lời nói, tìm từ để giải thích bạn muốn nói gì, hoặc lập các câu dài hơn. SLI không liên quan gì đến trí tuệ.

Bạn có những quyền lợi!

Bạn có thể có quyền có laptop với các thiết bị hỗ trợ, thêm thời gian làm bài thi, bài thi được điều chỉnh, sách tiếng, dịch vụ giáo dục đặc biệt, hoặc miễn tính điểm ngôn ngữ thứ hai.

Công nghệ hỗ trợ

Công nghệ hỗ trợ có thể rất có ích. Bạn có biết rằng có những chương trình đánh vần dành cho người mắc chứng khó đọc? Phần mềm chuyển đổi văn bản thành lời nói và lời nói thành văn bản? Bút có chức năng ghi âm, để bạn không phải ghi chú trong các cuộc họp dài? Hoặc chuột máy tính cũng có thể scan văn bản? Hoặc tất cả những ai có điện thoại thông minh đã có một công nghệ hỗ trợ tiềm năng trong túi? Tham khảo trang web của chúng tôi tại dysleksinorge.no/datahjelpemidler

Dysleksi Ungdom

Thành viên từ 13 đến 30 tuổi tự động trở thành thành viên của Dysleksi Ungdom. Họ có đại hội quốc gia riêng ở đó họ bầu ra một ban điều hành và đại biểu thanh niên. Họ tổ chức các trại hè ở những địa điểm khác nhau trong nước. Tham khảo trang web dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom

Hãy gia nhập!

Nếu bạn cho rằng công việc của chúng tôi quan trọng, chúng tôi cho rằng bạn nên gia nhập. Chúng tôi càng có nhiều thành viên, nỗ lực của chúng tôi nhắm đến một xã hội hòa nhập hơn cho người gặp khó khăn học tập đặc trưng sẽ mạnh hơn! Thành viên sẽ nhận được: 

  • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí qua email và điện thoại
  • Cơ hội nói chuyện với những người khác có khó khăn tương tự
  • Cơ hội tham gia các hoạt động và khóa học tại địa phương.
  • Tạp chí thành viên của chúng tôi – phát hành 4 lần mỗi năm, cũng có phiên bản kỹ thuật số.
  • Các chương trình giảm giá khác nhau.