Markering av at Bråte skole er blitt dysleksivennlig

Help
Rektor Kai Vidar Olufsen med skolesjef, kommunalsjef, lokallagsleder i Dysleksi Romerike og en til.
Rektor Kai Vidar Olufsen med plaketten fra Dysleksi Norge.

På tirsdag var Dysleksi Norge og Dysleksi Romerike til stede da Bråte skole i Aurskog-Høland markerte at de er blitt dysleksivennlige. Hele skolen var samlet, og både kommunalsjef og skolesjef i kommunen deltok. Elevene underholdt, det ble holdt taler, og Dysleksi Norge delte ut plaketten, som er et synlig bevis på at skolen er blitt sertifisert.

Bli medlem – støtt Dysleksi Norges arbeid med å gjøre norske skoler dysleksivennlige!

Rektor Kai Vidar Olufsen fortalte om arbeidet som er gjort, og hva som kan forventes av skolen fremover. Han sa at her skal elever med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker få den hjelpen de har behov for. Og at en dysleksivennlig skole er en god skole for alle!

Skoleelev holder tale
14 år gamle Christoffer holdt tale om å ha dysleksi.

Den 14 år gamle eleven Christoffer talte åpent til hele skolen om å streve med dysleksi, og han kunne slå fast at hjelpemidler hjelper!

En av lærerne fortalte om hvordan dysleksien påvirket hennes arbeidshverdag. – Et viktig punkt er å være åpen, sa hun. For eksempel vet elevene hennes at hun har dysleksi, og de kan da si ifra når hun skriver noe feil. Og det var greit, da hun kunne stole på at de gjorde det i vennlighet.

Skolesjef i Aurskog-Høland kommune Mona Andersen sa i sin tale at hun var svært stolt over jobben Bråte hadde gjort, og at det krever noe av en skole å være dysleksivennlig, da den gode jobben må fortsette. – Bråte skole skal være et forbilde for alle andre skoler i vår kommune, sa hun.

Også kommunalsjef for oppvekst og utdanning Laila Durrani heiet ekstra på skoler som ønsker å bli dysleksivennlige.

Dysleksi Norge ønsker Bråte skole lykke til som dysleksivennlig skole!

Mange elever er samlet i skolegården under markeringen