Bør jeg fortelle arbeidsgiver at jeg har en spesifikk lærevanske?

Help

Det kan være lurt å fortelle arbeidsgiver at du har en spesifikk lærevanske når du har fått deg jobb. Det gir grunnlag for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Vær tydelig med arbeidsgiver om hvilken hjelp du trenger. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med sjefen din om slike ting, bør du ta det opp med verneombudet.

Prøv å tenke på hva som er mest utfordrende for deg. Hvilke hjelpemidler kan du ha bruk for?
Se vår oversikt over datahjelpemidler:

Gjør en avtale med din overordnede. Sørg for å få den skriftlig.