Help

Medlemskap (enkeltpersoner)

Som medlem i Dysleksi Norge støtter du opp om vårt arbeid for å sikre rettighetene til alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Som medlem får du en rekke fordeler:

Mor og datter gjør lekser

Pris:

  • 300,- for hovedmedlemmer.
  • 50,- for hvert ekstra familiemedlem.*
  • 150,- for studenter (aleneboende mellom 19 og 26 år som går på høyere studier).
  • 150,- for uføre og pensjonister.

*Hvis du allerede er registrert som hovedmedlem og ønsker å melde inn et familiemedlem, send oss en e-post på post@dys.no da disse må meldes inn manuelt.

Medlemskapet gjelder i 12 måneder fra betalt medlemskap.

Vil du melde inn en skole, et bibliotek, en bedrift, eller er du en fagperson?

Bli medlem ved å klikke her!