Jente bruler datateknologi

Opplæring i funksjonalitet

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Lese- og skrivestøttende teknologi har potensiale til å gjøre ele… Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap. Les mer om fagmedlemskap her! Brukernavn Passord Remember Me     Glemt passord

Les hele artikkelen >>

Perspektivkonferansen 2023

Help

Årets Perspektivkonferanse ble arrangert 15. september. Konferansen ble strømmet direkte på våre nettsider for fagmedlemmer. Opptak av de ulike perspektivene vil bli tilgjengelig senere. PROGRAM For å følge perspektivkonferansen 2023 live må du være logget inn som fagmedlem.

Les hele artikkelen >>

Nasjonale prøver – hvordan ivareta og tilrettelegge for elever med dysleksi på en best mulig måte?

Help

Av: Vigdis Lothe Waaler, spesped koordinator på Rustad skole og spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. I dagens samfunn er lese- og skriveferdigheter av stor betydning for utdanning, personlig utvikling og samfunnet som helhet. Det er derfor nødvendig at alle elever får tilgang til vurderinger i utdanningssammenheng. Nasjonale prøver gir verdifull informasjon om elevenes faglige prestasjoner.…

Les hele artikkelen >>

Åpent webinar: Hvordan bli en dysleksivennlig skole?

Help

I anledning lanseringen av fagmedlem inviterer vi til et åpent webinar tirsdag 26. september kl. 14.30 til 15.15. Program Introduksjon: Hva er fagmedlem? v/Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge Hvordan bli en dysleksivennlig skole? v/Rita Lie Mulighet til å stille spørsmål Les mer om fagmedlemskap her. Det er ikke nødvendig å melde seg på. Webinaret…

Les hele artikkelen >>

Webinar om språkutvikling og språkforstyrrelser

Help

Kommer i desember! I dag er det vanlig å anta at barn fødes med en genetisk disposisjon for ervervelse tilegnelse av språk. Samtidig som hjernen er plastisk og lar seg påvirke av omgivelsene. Enkelt sagt er det et samspill mellom arv og miljø. Tenk hvor mye det har å si å mestre språket for et…

Les hele artikkelen >>

Hva er spesifikke språkvansker?

Help

Av: Rita Lie  Flere fagmiljø velger å gå bort fra begrepet spesifikke språkvansker.  Den nye termen er utviklingsmessig språkforstyrrelse/DLD.  Hvorfor denne endringen?  En forutsetning for å sikre at alle barn får riktig hjelp, er gode, anvendbare definisjoner, og felles begrepsbruk. Ikke minst kan det være problematisk for forskere, dersom en elevgruppe som forskes på ikke…

Les hele artikkelen >>

Inkluderende opplæring med teknologi

Help

Av: Line Yri og Caroline Solem Digitale ferdigheter omfattes av læreplanen og er fornyet sammen med fagfornyelsen. Digitale ferdigheter innebærer å innhente og bearbeide informasjon, og å kommunisere med andre i digitale omgivelser. Det innebærer også å være kreativ, skapende og å utvise digital dømmekraft. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet og er, akkurat som…

Les hele artikkelen >>

Gode råd fra erfarne ledere på sertifiserte skoler

Help

Når vi utfordrer informantene våre til å gi råd om hva en skal legge vekk på for å utvikle arbeidet med å være en DVS på en best mulig måte, er våre informanter veldig samstemte. Her er de viktigste rådene:  Involvering Involver både elevene og foreldrene. Det er svært viktig å informere om hva en…

Les hele artikkelen >>