Help

Vi er sekretariatet i Dysleksi Norge

Her finner du kontaktinformasjonen til oss som jobber i sekretariatet. Vår telefontid er mellom klokken 10–12 og 13–15 mandag til fredag. I tillegg tilbyr vi juridisk medlemsveiledning onsdager kl.17–20.

Caroline Solem
Caroline Solem

GENERALSEKRETÆR

Caroline Solem

cs@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/981 35 628

Ansvar for organisasjonens daglige drift, herunder økonomi, interessepolitisk arbeid, oppfølging av organisasjonens handlingsplan og landsmøtevedtak.

Kine Hvinden Dahl
Kine Hvinden Dahl

KONTORLEDER

Kine Hvinden Dahl

khd@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/22 47 44 51 – tastevalg 2 (tirsdag–fredag)

Hovedansvar for daglig oppfølging av økonomi, personal og fylkes- og lokallagene.

Rita Lie
Rita Lie

SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER/FAGLEDER

Rita Lie

rl@dys.no
Telefon: 22 47 44 50

Hovedansvar for koordinering av organisasjonens faglige satsingsområder.
Holder kurs og foredrag, samt rådgivning av medlemmer.

Kathrine Ruud Elster
Kathrine Ruud Elster

REDAKTØR OG KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

Kathrine Ruud Elster

kre@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/481 33 564

Redaktør for medlemsmagasinet Mestring og kommunikasjonsrådgiver med ansvar for nettsidene, sosiale medier, nyhetsbrev og digital markedsføring.

Ingrid Hvidsten
Ingrid Serine Ås Hvidsten

PODKASTANSVARLIG

Ingrid Serine Ås Hvidsten

ish@dys.no
Telefon: 22 47 44 50 (onsdager)

Primært ansvar for podkast, arbeider også med andre kommunikasjonsoppgaver.

Toril Wiedswang
Toril Wiedswang

PROSJEKTKOORDINATOR

Toril Wiedswang

toril@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/906 96 562 (torsdag og fredag og annenhver onsdag)

Hovedansvar for å hente inn prosjektmidler, koordinere prosjekter og rapportere.

Åsne Midtbø Aas
Åsne Midtbø Aas

PEDAGOG

Åsne Midtbø Aas (15 % permisjon)

aama@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/951 15 779 (mandag–torsdag)

Hovedansvar for sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole. Holder kurs og foredrag, samt rådgivning av medlemmer.

Vidar Lothe Waaler
Vidar Lothe Waaler

SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER

Vidar Lothe Waaler

vw@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/975 649 48

Arbeider primært med sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole, foretar utredninger i forbindelse med lese- og skrivevansker, holder kurs og foredrag, samt rådgivning av medlemmer. Utviklet nettsiden dysleksivennlig.no

Vigdis Lothe Waaler
Vigdis Lothe Waaler

SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER

Vigdis Lothe Waaler

vlw@dys.no
Telefon: 995 81 226

Ansatt i en mindre deltidsstilling hos Dysleksi Norge, i tillegg til sin jobb som spesialpedagog på en skole i Akershus. Arbeider primært med å holde kurs og foredrag, samt med utvikling av innhold til fagressurser. Kan kontaktes for rådgivning av medlemmer.

Marianne Rindal
Marianne Rindal

KURSANSVARLIG

Marianne Rindal

kurs@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/22 47 44 51 – tastevalg 6

Primært ansvar for kurs og konferanser, samt rådgivning av medlemmer.

Line Yri
Line Yri

KONSULENT

Line Yri-Hagen

ly@dys.no/post@dys.no
Telefon: 22 47 44 50 (tirsdag–fredag)

Primært ansvar for rådgivning av medlemmer.

Saima Durrani
Saima Durrani

KONSULENT

Saima Durrani

sd@dys.no/post@dys.no
Telefon: 22 47 44 50 (mandag–onsdag)

Primært ansvar for rådgivning av medlemmer.

Fredrik Holm
Fredrik Holm

ORGANISASJONSRÅDGIVER

Fredrik Holm

fh@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/919 09 420

Ansvar for rådgivning av medlemmer og er Dysleksi Ungdoms kontaktperson i sekretariatet.

Magnvor Lunåshaug
Magnvor Lunåshaug

PROSJEKTLEDER

Magnvor Lunåshaug

ml@dys.no
Telefon: 22 47 44 50/913 96 531

Prosjektleder for Dysleksivennlig arbeidsplass.

Susan Shankavi Gunasegaram Arulanantham
Susan Shankavi Gunasegaram Arulanantham

KONSULENT

Susan Shankavi Gunasegaram Arulanantham

sa@dys.no/post@dys.noTelefon: 22 47 44 50 (onsdager fra kl. 17–20)

Jusstudent og arbeider med juridisk medlemsveiledning.

Lina Parvizian
Lina Parvizian

KONSULENT

Lina Parvizian

lp@dys.no/post@dys.noTelefon: 22 47 44 50 (onsdager fra kl. 17–20)

Jusstudent og arbeider med juridisk medlemsveiledning.

Haseeb Tahir
Haseeb Tahir

KONSULENT

Haseeb Tahir

ht@dys.no/post@dys.noTelefon: 22 47 44 50 (onsdager fra kl. 17–20)

Spesped.-student og arbeider med medlemsveiledning.

Janna Braseth
Janna Braseth

KONSULENT

Janna Braseth

janna@dys.no/post@dys.noTelefon: 22 47 44 50 (mandag–tirsdag og fredag)

Vikar.

Synnøve Wilhelmsen
Synnøve Cathrine Wilhelmsen

PEDAGOGISK RÅDGIVER

Synnøve Cathrine Wilhelmsen

scw@dys.no/post@dys.noTelefon: 22 47 44 50 (tirsdag, onsdag og torsdag)

Vikar.