Help

Aktuelt

Nyheter og aktuelle saker fra Dysleksi Norge.

Skolebarn som løper

Vil ha vurdering av alle barns norskkunnskaper før skolestart

12 februar 2020

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Regjeringen ønsker å innføre en plikt for alle kommuner til å vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart, slik at man ser hvilke barn som trenger særskilt kartlegging av norskferdigheter. – Det er viktig at barna er…

Les hele artikkelen
Sparegris

Dysleksi Norge innfører pris for sertifisering av dysleksivennlige skoler

10 desember 2019

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. «Vi må skifte fokus fra alt det som ikke fungerer og heller si noe om det som fungerer!» Slik startet ideen om en dysleksivennlig skole i 2005. Siden da, har vi reist land og strand rundt i…

Les hele artikkelen
Stortinget

– Det haster med å styrke lærerutdanningen!

21 november 2019

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Tirsdag behandlet Stortinget et forslag om at alle skoler i Norge skal være dysleksivennlige. Til tross for bred politisk støtte til Dysleksi Norges Dysleksivennlig skole-prosjekt, ble forslaget dessverre nedstemt, av blant annet partiet Høyre. Mona Fagerås (SV)…

Les hele artikkelen
Skilt med ulike språk

Fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk i videregående skole

17 oktober 2019

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Kunnskapsdepartementet har besluttet ikke å gjøre endringer i forskriften nå, men vurdere spørsmålet på nytt etter at utredningene fra opplæringslovutvalget og Lied-utvalget er levert. Det betyr at dagens dispensasjonsordning videreføres inntil videre. – Hele denne prosessen har…

Les hele artikkelen
Hodetelefoner oppå en bok

Statsbudsjettet 2020: Ja til lydbøker for studenter med lesevansker!

09 oktober 2019

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Her har vi samlet nyhetene fra neste års statsbudsjett som kan angå dem med lærevansker. Regjeringen foreslår blant annet å gi midler til et prosjekt som skal utrede muligheten for å gi studenter med lesevansker samme rett…

Les hele artikkelen
Jente og lærer foran pc

Dysleksielever og nasjonale prøver

17 september 2019

Av Alice Giske Løvdal, lærer Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Parautøvere er idrettsutøvere med et handikap – utøvere som på lik linje med idrettsutøvere uten handikap, legger ned store ressurser på trening og konkurranse. Treningsteamet bak disse utøverne står tett sammen med…

Les hele artikkelen
En rekke av mennesker

Verv en venn i dag – sammen er vi sterkere

28 mai 2019

Som medlem i Dysleksi Norge får du mange fordeler. Og jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft får vi – jo mer kan vi utrette. Tekst: Kathrine Ruud Elster Foto: iStock og Kathrine Ruud Elster 500 000 mennesker i Norge har enten dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker, eller en…

Les hele artikkelen
Jente stirrer ut av vinduet

Spesialundervisning eller tilpasset opplæring?

24 mai 2019

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. Retten til spesialundervisning er for tiden truet. Ikke fordi barn med lærevansker skal få mindre eller dårligere hjelp, men som et foreslått virkemiddel for å gjøre den ordinære opplæringen bedre og mer inkluderende. Tekst: Caroline Solem, generalsekretær…

Les hele artikkelen
Penger skifter hender

Bevilger mer penger for å styrke spesialundervisningen – tar fra Statped

15 mai 2019

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. 14. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. Her bevilges det 15 millioner kroner til pilotprosjekter som har som mål å forbedre det spesialpedagogiske tilbudet for elever med spesialundervisning. Dessverre vil deler av…

Les hele artikkelen