Help

Aktuelt

Nyheter og aktuelle saker fra Dysleksi Norge.

Helt misforstått at hjelpemidler gir fordeler

05 mars 2020

Elever med dysleksi får ikke bruke hjelpemidler under norskprøven for innvandrere. Grunnen er en bekymring for at slik tilrettelegging fører til at prøven ikke måler det den er ment til å måle. «Det er viktig at bruk av lese- og skrivestøtte ikke fører til at kandidaten får bedre resultat på…

Les hele artikkelen
Mor og datter på benken

DUNK DUNK

26 februar 2020

Dumme, dumme Inger.Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt min yngste datter hviske dette til seg sjøl opp gjennom åra, men det er mange. Hviska det til seg sjøl mens ho dunka seg i hue med en liten knyttneve. En knyttneve som vokste litt for hvert år. Dumme,…

Les hele artikkelen
Granly skole

Hele Horten er blitt dysleksivennlig

18 februar 2020

Tidligere denne måneden godkjente landsstyret i Dysleksi Norge alle skolene i Horten kommune som dysleksivennlige. – Jeg vil gratulere Horten kommune med at alle skoler er blitt dysleksivennlige. En god og godt forankret beslutning på skoleeiernivå og godt gjennomført av alle skoler med alle ansatte, sier Knut Rinden, leder i…

Les hele artikkelen
Skolebarn som løper

Vil ha vurdering av alle barns norskkunnskaper før skolestart

12 februar 2020

Regjeringen ønsker å innføre en plikt for alle kommuner til å vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart, slik at man ser hvilke barn som trenger særskilt kartlegging av norskferdigheter. – Det er viktig at barna er gode nok i norsk til å kunne ha utbytte av opplæringen de får.…

Les hele artikkelen
Sparegris

Dysleksi Norge innfører pris for sertifisering av dysleksivennlige skoler

10 desember 2019

«Vi må skifte fokus fra alt det som ikke fungerer og heller si noe om det som fungerer!» Slik startet ideen om en dysleksivennlig skole i 2005. Siden da, har vi reist land og strand rundt i vårt langstrakte land for å undersøke skoler som har søkt om betegnelsen dysleksivennlig…

Les hele artikkelen
Stortinget

– Det haster med å styrke lærerutdanningen!

21 november 2019

Tirsdag behandlet Stortinget et forslag om at alle skoler i Norge skal være dysleksivennlige. Til tross for bred politisk støtte til Dysleksi Norges Dysleksivennlig skole-prosjekt, ble forslaget dessverre nedstemt, av blant annet partiet Høyre. Mona Fagerås (SV) og Karin Andersen (SV) la frem forslaget om at alle skoler skal være…

Les hele artikkelen
Skilt med ulike språk

Fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk i videregående skole

17 oktober 2019

Kunnskapsdepartementet har besluttet ikke å gjøre endringer i forskriften nå, men vurdere spørsmålet på nytt etter at utredningene fra opplæringslovutvalget og Lied-utvalget er levert. Det betyr at dagens dispensasjonsordning videreføres inntil videre. – Hele denne prosessen har tatt altfor lang tid. Når det er sagt, er det nå så kort…

Les hele artikkelen
Hodetelefoner oppå en bok

Statsbudsjettet 2020: Ja til lydbøker for studenter med lesevansker!

09 oktober 2019

Her har vi samlet nyhetene fra neste års statsbudsjett som kan angå dem med lærevansker. Regjeringen foreslår blant annet å gi midler til et prosjekt som skal utrede muligheten for å gi studenter med lesevansker samme rett til å få lydbøker som dem som har synsnedsettelser. – Dette er en…

Les hele artikkelen
Nina og Elias Skaug Kolstad

Elias har spesifikke språkvansker

17 september 2019

11 år gamle Elias fra Drammen har vondt for å ­finne ord og forstå ord. Og det er nesten enda verre for ham å huske dem. Mamma Nina kjemper som en løvinne for å gi sønnen en bedre hverdag. Tekst og foto: Knut Hovind Denne artikkelen er hentet fra magasinet…

Les hele artikkelen