Help

Aktuelt

Nyheter og aktuelle saker fra Dysleksi Norge.

Sparegris

Dysleksi Norge innfører pris for sertifisering av dysleksivennlige skoler

10 desember 2019

«Vi må skifte fokus fra alt det som ikke fungerer og heller si noe om det som fungerer!» Slik startet ideen om en dysleksivennlig skole i 2005. Siden da, har vi reist land og strand rundt i vårt langstrakte land for å undersøke skoler som har søkt om betegnelsen dysleksivennlig…

Les hele artikkelen
Stortinget

– Det haster med å styrke lærerutdanningen!

21 november 2019

Tirsdag behandlet Stortinget et forslag om at alle skoler i Norge skal være dysleksivennlige. Til tross for bred politisk støtte til Dysleksi Norges Dysleksivennlig skole-prosjekt, ble forslaget dessverre nedstemt, av blant annet partiet Høyre. Mona Fagerås (SV) og Karin Andersen (SV) la frem forslaget om at alle skoler skal være…

Les hele artikkelen
Skilt med ulike språk

Fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk i videregående skole

17 oktober 2019

Kunnskapsdepartementet har besluttet ikke å gjøre endringer i forskriften nå, men vurdere spørsmålet på nytt etter at utredningene fra opplæringslovutvalget og Lied-utvalget er levert. Det betyr at dagens dispensasjonsordning videreføres inntil videre. – Hele denne prosessen har tatt altfor lang tid. Når det er sagt, er det nå så kort…

Les hele artikkelen
Hodetelefoner oppå en bok

Statsbudsjettet 2020: Ja til lydbøker for studenter med lesevansker!

09 oktober 2019

Her har vi samlet nyhetene fra neste års statsbudsjett som kan angå dem med lærevansker. Regjeringen foreslår blant annet å gi midler til et prosjekt som skal utrede muligheten for å gi studenter med lesevansker samme rett til å få lydbøker som dem som har synsnedsettelser. – Dette er en…

Les hele artikkelen
Nina og Elias Skaug Kolstad

Elias har spesifikke språkvansker

17 september 2019

11 år gamle Elias fra Drammen har vondt for å ­finne ord og forstå ord. Og det er nesten enda verre for ham å huske dem. Mamma Nina kjemper som en løvinne for å gi sønnen en bedre hverdag. Tekst og foto: Knut Hovind Denne artikkelen er hentet fra magasinet…

Les hele artikkelen
Jente og lærer foran pc

Dysleksielever og nasjonale prøver

17 september 2019

Av Alice Giske Løvdal, lærer Parautøvere er idrettsutøvere med et handikap – utøvere som på lik linje med idrettsutøvere uten handikap, legger ned store ressurser på trening og konkurranse. Treningsteamet bak disse utøverne står tett sammen med dem og heier både under trening og konkurranser og sørger for at hjelpemidlene…

Les hele artikkelen
En rekke av mennesker

Verv en venn i dag – sammen er vi sterkere

28 mai 2019

Som medlem i Dysleksi Norge får du mange fordeler. Og jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft får vi – jo mer kan vi utrette. Tekst: Kathrine Ruud Elster Foto: iStock og Kathrine Ruud Elster 500 000 mennesker i Norge har enten dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker, eller en…

Les hele artikkelen
Jente stirrer ut av vinduet

Spesialundervisning eller tilpasset opplæring?

24 mai 2019

Retten til spesialundervisning er for tiden truet. Ikke fordi barn med lærevansker skal få mindre eller dårligere hjelp, men som et foreslått virkemiddel for å gjøre den ordinære opplæringen bedre og mer inkluderende. Tekst: Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi NorgeFoto: iStock Dysleksi Norge er enig i at den ordinære opplæringen…

Les hele artikkelen
Penger skifter hender

Bevilger mer penger for å styrke spesialundervisningen – tar fra Statped

15 mai 2019

14. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. Her bevilges det 15 millioner kroner til pilotprosjekter som har som mål å forbedre det spesialpedagogiske tilbudet for elever med spesialundervisning. Dessverre vil deler av denne summen bevilges på bekostning av midler til Statped. I «Prop. 114 S…

Les hele artikkelen