Help

Aktuelt

Nyheter og aktuelle saker fra Dysleksi Norge.

Perspektivprisen 2019

Perspektivprisen

16 april 2020

Årets Perspektivkonferanse finner sted den 7. september i år. Nå kan du nominere til årets Perspektivpris! Den går til en/en enhet som har gjort et spesielt godt arbeid for dem med spesifikke lærevansker, da spesielt med tanke på barns utvikling. Hvem som helst kan nominere noen til Perspektivprisen. Kanskje du for eksempel vet om…

Les hele artikkelen
Hjemmeskolelogo

Hjemmeskole

24 mars 2020

Skoler over hele landet er strengt, og både foreldre og lærere prøver å gjøre det beste ut av det. Vårt tips er: Gjør mer av det som gir glede og mestring, og mindre av det som skaper stress. Hva med å finne læring i helt hverdagslige situasjoner? Vi har laget…

Les hele artikkelen
Jente leser i bok

Er en diagnose en hvilepute?

05 mars 2020

Tekst: Caroline Solem Foto: iStock Mange uttrykker bekymring for at vi lever i et «diagnosesamfunn» der helt vanlige menneskelige trekk og egenskaper blir sykeliggjort. Trine Skei Grande er glad i å lese. Hun har flere bøker enn de fleste, og hun har dysleksi. Til NRK sier hun at hun aldri…

Les hele artikkelen

Helt misforstått at hjelpemidler gir fordeler

05 mars 2020

Elever med dysleksi får ikke bruke hjelpemidler under norskprøven for innvandrere. Grunnen er en bekymring for at slik tilrettelegging fører til at prøven ikke måler det den er ment til å måle. «Det er viktig at bruk av lese- og skrivestøtte ikke fører til at kandidaten får bedre resultat på…

Les hele artikkelen
Mor og datter på benken

DUNK DUNK

26 februar 2020

Dumme, dumme Inger.Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt min yngste datter hviske dette til seg sjøl opp gjennom åra, men det er mange. Hviska det til seg sjøl mens ho dunka seg i hue med en liten knyttneve. En knyttneve som vokste litt for hvert år. Dumme,…

Les hele artikkelen
Granly skole

Hele Horten er blitt dysleksivennlig

18 februar 2020

Tidligere denne måneden godkjente landsstyret i Dysleksi Norge alle skolene i Horten kommune som dysleksivennlige. – Jeg vil gratulere Horten kommune med at alle skoler er blitt dysleksivennlige. En god og godt forankret beslutning på skoleeiernivå og godt gjennomført av alle skoler med alle ansatte, sier Knut Rinden, leder i…

Les hele artikkelen
Skolebarn som løper

Vil ha vurdering av alle barns norskkunnskaper før skolestart

12 februar 2020

Regjeringen ønsker å innføre en plikt for alle kommuner til å vurdere norskkunnskapene til alle barn før skolestart, slik at man ser hvilke barn som trenger særskilt kartlegging av norskferdigheter. – Det er viktig at barna er gode nok i norsk til å kunne ha utbytte av opplæringen de får.…

Les hele artikkelen
Sparegris

Dysleksi Norge innfører pris for sertifisering av dysleksivennlige skoler

10 desember 2019

«Vi må skifte fokus fra alt det som ikke fungerer og heller si noe om det som fungerer!» Slik startet ideen om en dysleksivennlig skole i 2005. Siden da, har vi reist land og strand rundt i vårt langstrakte land for å undersøke skoler som har søkt om betegnelsen dysleksivennlig…

Les hele artikkelen
Stortinget

– Det haster med å styrke lærerutdanningen!

21 november 2019

Tirsdag behandlet Stortinget et forslag om at alle skoler i Norge skal være dysleksivennlige. Til tross for bred politisk støtte til Dysleksi Norges Dysleksivennlig skole-prosjekt, ble forslaget dessverre nedstemt, av blant annet partiet Høyre. Mona Fagerås (SV) og Karin Andersen (SV) la frem forslaget om at alle skoler skal være…

Les hele artikkelen