Myter om matematikkvansker

Help

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen «Matematisk kompetanse og matematikkferdigheter» hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling «Faglige retningslinjer spesifikke matematikkvansker», utgitt i 2020. Den originale…

Les hele artikkelen >>

Telleferdigheter

Help

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen “Telleferdigheter” hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling “Når matematikk blir vanskelig. Hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?” av…

Les hele artikkelen >>

Vokabular og leseforståelse 

Help

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen “Vokabular og leseforståelse” hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling “Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever…

Les hele artikkelen >>

To veier til lesing

Help

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkelen “To veier til lesing” hentet fra Dysleksi Norges ressursamling “Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke…

Les hele artikkelen >>