Forsiden av rapporten om utredningspraksis

Rapport om utredningspraksis

Help

En ny undersøkelse viser at svært mange elever med spesifikke lærevansker blir utredet i ungdomsskolen eller senere. Noen kommuner mangler kompetanse på og utreder ikke elevene for matematikkvansker i det…

Les hele artikkelen >>
Mestring nr. 1 2021

Mestring nr. 1 2021

Help

Dette er utgave nr. 1 2021 av medlemsbladet Mestring. Dysleksi er en vanske som ofte går i arv. I denne utgaven møter du Jonas (21), moren hans Tone (53) og…

Les hele artikkelen >>
Mestring nr. 1 2021

Mestring nr. 1 2021

Help

Mestring nr. 1 2021 Dette er utgave nr. 1 2021 av medlemsbladet Mestring. Som medlem hos Dysleksi Norge mottar du Mestring fire ganger i året. Du har også tilgang til…

Les hele artikkelen >>