Vil du bidra til forskning?

Vil du bidra til forskning og utvikling?

Vi får mange henvendelser fra mennesker som vil ha hjelp fra noen med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker til sitt prosjekt. Dette kan være studenter, forskere, oppfinnere eller produktutviklere, eller andre prosjekter. De jobber med alt fra forskning til unverselle utformingsprosjekter. Vi vil gjerne tilby at noen stiller opp, men det krever at man melder seg frivillig. Det kan du gjøre her!

Du kan ta kontakt med menneskene under som ønsker informanter eller bidragsytere til sine prosjekter.

1.) Susanne, masteroppgave:

Ønsker å snakke med: Fem studenter med dysleksi i Oslo-området.
Vil vite: Hvordan de kompenserer for sine vansker, slik at de klarer å gjennomføre høyere utdanning.
Til: Masteroppgave ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Kontakt: Susanne Åreskjold på telefon 476 12 793 eller e-post: Susanneaareskjold@live.no (før 31.mars).

 

2.) Ingvild, Universitetet i Oslo:

Ønsker å snakke med: Studenter, eller de med studenterfaring, som har dysleksi og kunne tenke seg å hjelpe med å utvikle et tilbud de kaller for «skrivesenteret»
Vil vite: Lage et bedre tilbud for studenter med dysleksi og andre tilrettelggingsbehov på universitetet i Oslo. De vil ha en samtalegruppe og arrangere kurs.
Til: Universitetet i Oslo sitt skrivesenter, gjennom studentparlamentet.
Kontakt: Ring Ingvild Leren Stensrud på telefon 482 34 804, eller send henne mail på i.l.stensrud@studentparlamentet.uio.no

 

3.) Kristoffer, Finn.no:

Ønsker å snakke med: Mennesker i Oslo eller omegn har dysleksi og kunne tenke seg å hjelpe med å utvikle et brukeropplevelsen til finn.no sin nye plattform.
Vil vite: Hvordan man best kan tilrettelegge digitale løsninger for mennesker med lese og skrivevansker. Det tilbys kompensasjon.
Til: Finn.no er oppdragsgiver for Kristoffer Loum sitt firma Teknologi for alle, som arbeider med universell utforming av teknologiske løsninger.
Kontakt: Ring Kristoffer Lium på telefon 995 60 033. Du kan også sende mail på krl@teknologiforalle.no

 

4.) Anders, Barneombudet:

Ønsker å snakke med: Unge voksne i alderen 18-30 år fra hele Norge som har erfart alvorlig vold, omsorgssvikt eller mobbing.
Vil vite: Hvordan dere tenker at man kan forebygge og oppdage vold, overgrep omsorgssvikt eller alvorlig mobbing, og hva slags hjelp dere trenger.
Til: Barneombudet.
Kontakt: Anders Cameron på telefon 22 99 39 66 eller e-post ac@barneombudet.no (innen 25. mars).

 

5.) NRK:

Ønsker å få tilbakemelding fra: Alle, spesielt de med utfordringer med å lese og skrive.
Vil vite: Er størrelsen på teksten god?  Er fontene lette å lese? Er det gode kontraster på fargene? Er overskriftene for lange?  Eller for korte?  Fungerer siden i skjermleser?  Hva synes du om hvordan siden ser ut?
Til: NRK sin nye nettside. Her er den foreløpige versjonen: https://ny.nrk.no/
Kontakt: Fortell hva du liker og ikke på NRK sin nye side, i dette skjemaet.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter