Hva er tilpasset opplæring?

Help

Alle elever er forskjellige, og det er forskjellig hva de trenger for å få utbytte av opplæringen. Alle har krav på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Det står i Opplæringsloven §1-3. Det er skolen og læreren som har ansvaret for å tilpasse opplæringen.

Generelle eksempler på tilpasset opplæring:

 • La elevene bruke ulike arbeidsmåter slik at de alle får vist hva de kan
 • La elevene bruke den tiden de trenger på arbeidet
 • La elevene bruke tekster, bøker og læremidler som passer for dem
 • Bytte mellom tavleundervisning, gruppearbeid og egentrening
 • Bytte på å snakke, skrive, bruke data, aviser og så videre
 • Tilpasse vanskelig ting i faget, slik at det blir lettere

Eksempel på ordinær god tilpasset opplæring:

 • Bruke datahjelpemidler som Lingdys, Textpilot og CD-ord.
 • Ha tilgang til bøker, artikler m.m. på lyd/digitalt. Det er skolens ansvar å anskaffe disse. Skolen bestiller fra www.skolelydbok.no, www.brettboka.no, www.smartbok.no og www.unibok.no
 • Merk at skolen må gi opplæring i hjelpemidler og pedagogiske læremidler som eleven trenger.
 • Tilpassede lekser. Eksempler: Eleven leser inn leksen på bånd, får den digitalt, læreren lager lettleste referater, egen plan for lekselesing, tilpasser etter elevens læringsstil.
 • Tilpassede prøver og eksamener. Eksempler: Data med retteprogram og talesyntese, ekstra tid, muntlig prøveform/kombinert muntlig og skriftlig.