Skrivehjelpemidler

Help

Skrivehjelpemidler kan være programmer som retter skrivefeil, og hjelper deg med å finne og forklare ord. Programmene takler flere feil per ord og retter stavefeil der avstanden til riktig staving er stor. Du får også hjelp hvis du blander bokstaver som ligner på hverandre.

Med ordforslag kommer det opp forslag til riktig skrevet ord når du begynner å skrive et ord.

Du kan også få hjelp til å finne neste ord, det kalles ordprediksjon. Da tolker stavekontrollen hva som naturlig kan være neste ord i sammenheng med det du har skrevet. For eksempel: «Jeg skal gå….» Da foreslår ordprediksjon ordet «hjem» siden det er vanlig i denne sammenhengen. Dette er en vanlig funksjon blant annet på mobiltelefoner. Dette kan være nyttig for dem som har store ordletingsvansker.

Programmene har ordbøker. De kan hjelpe til med å lære nye ord, eller å forstå ord i teksten.

Ordbøker, ordoppslag og ordprediksjon kan hjelpe deg med å forstå ord, finne riktig ord, og til å skille mellom ord som ser like ut, eller uttales likt. Programmene finnes med støtte for flere språk. De vanligste er norsk bokmål, nynorsk, engelsk, spansk, tysk og fransk.

Programmene har mange funksjoner, og alt passer ikke for alle. Det er viktig at du får god hjelp til å velge det programmet som passer best til akkurat deg og din vanske. Du kan be om å få prøve ut programmene.

De vanligste programmene er:

Diktering (tale til tekst)

Diktering er en form for skrivehjelpemiddel. Når du dikterer, skriver du med stemmen. Programmet vil tolke det du sier, og sette inn riktig ord i kontekst til dette. Så mens du dikterer, kan du ofte se at teksten endres mens du skriver.

Når du dikterer, blir ikke ordene skrevet feil, men det kan likevel komme feil ord i sammenhengen. Du bør derfor alltid lytte til teksten etter at den er ferdig skrevet. Da kan du høre om det er feil ord, eller om du har glemt å ta med deler av det du ønsket å skrive.

Du kan velge mellom å diktere hele tekster eller enkeltord som er vanskelige å skrive.

Det finnes gratisløsninger for diktering på alle plattformer, blant annet gjennom smarttelefon og nettbrett. Diktering er også inkludert som funksjon i skrivestøtteprogrammer, og du finner diktering på norsk i blant annet Microsoft Word og Google Docs. Det er lettest å diktere om du snakker norsk bokmål og bruker et enkelt språk. Det er forskjellig kvalitet på dikteringsplattformene, men de blir stadig bedre da de blir trent opp av dem som bruker dem.