HEI,
HER ER
SISTE NYTT!

1 2 3 4 5
Retten til videregående utvides

Retten til videregående utvides

De som dropper ut av videregående skal få starte opp igjen raskere. Hittil har de måttet vente til de ble 25 år. Saken var på høring frem til 16. januar. Regjeringen jobber nå med å bestemme hvordan og når dette skal tre i kraft.

Flere vil få lydbøker

Flere vil få lydbøker

Regjeringen har fjernet gebyret skoler måtte betale for å bestille lydbøker. Så nå lager Statped en ny løsning, hvor pensumbøker kan lastes ned. De forventer at ny løsning er på plass innen skolestart 2017. Endringene vil også gjøre det enklere for privatister, som i dag ikke har hatt rettigheter til lydbøkene.

Status: Statped venter på et formelt klarsignal for å iverksette endringer. Bøkene distribueres per post med et gebyr frem til skolestart.

Fritak i fremmedspråk

Fritak i fremmedspråk

Kunnskapsdepartementet vil gi elever med dysleksi og SSV fritak fra 2. fremmedspråk.

Saken sendes snart ut på høring. Det er uvisst når.
Her vil antagelig alternative modeller for fritak skisseres. En løsning vil være at elevene fritas fra vurdering i fremmedspråk. En annen er at elevene fritas for faget og heller kan fordype seg i f.eks. engelsk eller et programfag. Dysleksi Norge vil argumentere for det sistnevnte.

Departementet må sørge for at en midlertidig løsning er på plass før 1. mars slik at de ny reglene også gjelder de som får sine vitnemål i år. SV-politiker Karin Andersen har stilt et skriftlig spørsmål til Statsråden for å få fortgang i dette.

Nektes forsikring

Nektes forsikring

Enkelte medlemmer har blitt nektet forsikring grunnet dysleksi. Her får dere fakta om hva forsikringsselskapet har lov til:
Når man søker om forsikring gjør de en risikovurdering. De må da forholde seg til Nemnda for helsevurdering sine retningslinjer. Det er ikke tillatt med usaklig forsikringsnekt.

Dersom et barn har lett/moderat dysleksi og hjelpetiltak fungerer, skal det ikke gjøres begrensninger eller reservasjon i forsikringen.

Hvis et barn har alvorlig dysleksi og hjelpetiltak ikke fungerer, gis begrensningen R13 Dysleksi. Det er fordi diagnosen kan gi rett til hjelpestønad hos NAV som vil trigge utbetaling av forsikring.

Hvis et barn er under utredning for lærevansker kan ikke forsikringsselskapet gjøre en risikovurdering før utredningen er avsluttet.

Vedtak om Dysleksivennlige skoler i Rogaland

Vedtak om Dysleksivennlige skoler i Rogaland

Rogaland har satt av 100 000,- så tre av skolene deres skal bli sertifisert. Pengene skal blant annet brukes til kompetanseheving. Et eksempel til etterfølgelse! Skolene er: Bergeland, Strand og Haugaland videregående. Merk at sertifiseringen ikke koster noe, men at skoler gjerne vil kjøpe inn nytt utstyr til alle elever etc.

AKTUELLE ARTIKLER

Av og til skrives det usant om sertifseringsprosjektet Dysleksivennlige skoler.

Sist ut var professor emeritus Jørgen Frost. Han mente blant annet at alle skoler blir sertifisert etter å ha sendt Dysleksi Norge en egenerklæring av deres oppnåelse av kriteriene våre. Dette er feil.

Skolene må sende inn en omfattende søknad og dokumentere hvordan de jobber. De fleste er også i dialog med pedagogiske rådgivere ved Dysleksi Norge før de går i gang med søkeprosessen. Etter søknad besøker en pedagogisk rådgiver fra Dysleksi Norge skolen for å snakke med, lærere, ledelse, foresatte, representanter fra FAU og elever med dysleksi ved skolen. Vi observerer undervisning, og hvordan systemene deres fungerer i praksis.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter