HEI, HER ER
SISTE NYTT!

1 2 3 5 6
STATSBUDSJETTET 2018

STATSBUDSJETTET 2018

Regjeringen foreslår mer penger til tidlig innsats, flere lærlingplasser og studieplasser ved fagskoler.

Enklere tilgang til pensum på lyd

Enklere tilgang til pensum på lyd

Statped samarbeider nå med NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) om distribusjon av skolelydbøker gjennom en felles løsning. Skoler melder inn elever som lånere i Statped skolelydbok. Som lånere der får elevene også lånerett hos NLB.

Det eneste lærere må gjøre er å bekrefte at elever har lesevansker inne på Statped sine sider.

Foresatte kan også melde inn barna via NLB. Når elever er meldt inn så kan de selv laste ned bøker i Lydhør-appen eller på Min side på www.statped.no og www.nlb.no. Det letteste er å søke på ISBN-nummeret.

Ordningen gjelder for elever på grunnskolen og videregående. Elever som alt har tilgang til lydbøker gjennom NLB kan laste ned bøker som vanlig. I tillegg kan de altså nå laste ned skolebøker fra Statped i den samme løsningen. Eleven kan selv søke etter, låne og levere inn sine bøker.

Lærere har også tilgang så de kan hjelpe elever som ønsker med å få tak i de riktige skolebøkene.

Har du spørsmål? Kontakt Statped på telefon 02196 (spør etter skolelydbok) eller send e-post til skolelydbok@statped.no.

Nytt digitalt hjelpemiddel

Nytt digitalt hjelpemiddel

Det nye programmet er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk. Det skal være bedre integrert i tekstbehandling, enn andre programmer. Det er blant annet mulig å diktere lengre tekster på en praktisk måte. Den leser også opp tekst.

Lydbøker i høyere utdanning

Lydbøker i høyere utdanning

Kulturdepartementet har oppnevnt oss som medlem i fagrådet for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Fagrådet erstatter styret og bidrar med brukerperspektiv.Fagrådet skal blant annet utrede behovet for lydbøker i høyere utdanning.

Fritak i fremmedspråk

Fritak i fremmedspråk

Fra 5. april 2017 kan elever få fritak fra krav om vurdering med karakter i 2. fremmedspråk. For å kunne søke må eleven gå på studieforberedende utdanningsprogram på VGS nå, og ha dokumentasjon på:

- dysleksi eller spesifikke språkvansker fra pedagogisk-psykologisk tjeneste eller andre sakkyndige.
- at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter, fra sakkyndig instans/PPT.

Dette er en midlertidig ordning antatt frem til høsten 2018. En permanent ordning skal først ut på høring (våren 2018).

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X