HEI,
HER ER
SISTE NYTT!

1 2 2 4 5 6
Ny stortingsmelding for skolen

Ny stortingsmelding for skolen

5. mai var vi på åpen høring. Der sa viblant annet: “for at tidlig innsats skal bli reelt, så må
både utredning, tiltak og datahjelpemidler være på plass. Vi mener at en ny plikt til intensiv
opplæring må kombineres med at rett til utredning sikres bedre”.

Fritak i fremmedspråk

Fritak i fremmedspråk

Fra 5. april 2017 kan elever få fritak fra krav om vurdering med karakter i 2. fremmedspråk. For å kunne søke må eleven gå på studieforberedende utdanningsprogram på VGS nå, og ha dokumentasjon på:

- dysleksi eller spesifikke språkvansker fra pedagogisk-psykologisk tjeneste eller andre sakkyndige.
- at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Dette er en midlertidig ordning, som trolig varer frem til skoleåret 2018/2019.Da skal en permanent ordning tre i kraft. Den skal først ut på høring.

Flere vil få lydbøker

Flere vil få lydbøker

Regjeringen har fjernet gebyret skoler måtte betale for å bestille lydbøker. Så nå lager Statped en ny løsning, hvor pensumbøker kan lastes ned. De forventer at ny løsning er på plass innen skolestart 2017. Endringene vil også gjøre det enklere for privatister, som i dag ikke har hatt rettigheter til lydbøkene.

Status: Statped venter på et formelt klarsignal for å iverksette endringer. Bøkene distribueres per post med et gebyr frem til skolestart.

Lydbøker i høyere utdanning

Lydbøker i høyere utdanning

Kulturdepartementet har oppnevnt oss som medlem i fagrådet for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Fagrådet erstatter styret og bidrar med brukerperspektiv.Fagrådet skal blant annet utrede behovet for lydbøker i høyere utdanning.

Retten til videregående utvides

Retten til videregående utvides

De som dropper ut av videregående skal få starte opp igjen raskere. Hittil har de måttet vente til de ble 25 år. Saken var på høring frem til 16. januar. Regjeringen jobber nå med å bestemme hvordan og når dette skal tre i kraft.

Nektes forsikring

Nektes forsikring

Enkelte medlemmer har blitt nektet forsikring grunnet dysleksi. Her får dere fakta om hva forsikringsselskapet har lov til:
Når man søker om forsikring gjør de en risikovurdering. De må da forholde seg til Nemnda for helsevurdering sine retningslinjer. Det er ikke tillatt med usaklig forsikringsnekt.

Dersom et barn har lett/moderat dysleksi og hjelpetiltak fungerer, skal det ikke gjøres begrensninger eller reservasjon i forsikringen.

Hvis et barn har alvorlig dysleksi og hjelpetiltak ikke fungerer, gis begrensningen R13 Dysleksi. Det er fordi diagnosen kan gi rett til hjelpestønad hos NAV som vil trigge utbetaling av forsikring.

Hvis et barn er under utredning for lærevansker kan ikke forsikringsselskapet gjøre en risikovurdering før utredningen er avsluttet.

AKTUELLE ARTIKLER

I mars la Barneombudet frem en rapport om spesialundervisning.

Der konkluderes ikke det med at flere eller færre bør ha spesialundervisning. Det er det de sakkyndige som må svare på, i hvert enkelt tilfelle. De peker på at sakkyndighetsarbeidet må bli bedre, både faglig og juridisk, at barnet selv må få medvirke, og ikke minst at oppfølgingen barnet får må bli bedre. For som Barneombud Anne Lindboe sier: ”Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.”

Barneombudet anbefaler av flere tiltak, at det lages standarder for arbeidet med spesialundervisning. Det har Dysleksi Norge pekt på i mange år.

Vi i Dysleksi Norge er svært glade for den jobben Barneombudet har gjort og håper at Statsråden følger opp anbefalingene.

Vi har spurt om å få være med i referansegruppen til ekspertgruppen, som skal lage rapport om hvordandagens ressurser kan utnyttes bedre. De skal også foreslå tiltak som eventuelt kan realiseres senere.

I artikkelen under kan du se video av Daniel som er en av mer enn 50 000 som får spesialundervisning.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter