Er du voksen og lurer på om du har en diagnose?

Voksne har ikke krav på det samme som elever i skolen. Dette er mulighetene deres:

 • Elever i voksenopplæringen (grunnskolenivå) har rett på utredning hos PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste .
  De omfattes av opplæringsloven §4a-2.
 • Elever i voksenopplæringen (videregående skole) har ikke rett på utredning, men de har rett på å få kartlagt sitt behov.
 • Studenter har ikke rett på utredning, men noen studiesteder tilbyr dette.
  Se for øvrig vår side om høyere utdanning.
 • NAV tilbyr i noen tilfeller utredning. Ta kontakt med NAV for å få vite om du kan få det, og hvilke vilkår som følger med.
 • Du kan kontakte en privat logoped for en utredning. Da må du betale selv.
Hva slags hjelp har voksne krav på?

Du kan få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Du søker NAV om dette. Kravet er at du har en varig utfordring.

For voksne skal det være nok å legge ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi/ SSV Spesifikke språkvansker. .

Hva slags hjelp har unge og voksne krav på til å fullføre videregående?

Som hovedregel har alle rett til 3 år med videregående opplæring. De som har enkeltvedtak om spesialundervisning har på visse vilkår rett til inntil 5 år. Fra 1. august 2017 ble retten utvidet. Ved omvalg kan du bruke ett ekstra år, eller to, hvis du gjør omvalg etter Vg2. Det er heller ikke lenger et krav at retten må tas ut i en sammenhengende periode. Dette står i opplæringsloven §3-1.

Elever som gjorde omvalg i fjor og fortsatt er i et opplæringsløp, vil etter de nye reglene ha rett til å fullføre. Dette gjelder likevel ikke dersom retten til videregående opplæring, etter de gamle reglene, var brukt opp til sommeren i år.

Husk at:
 • Opplæringen skal tilpasses dine evner og måte å lære på.
 • Lærebøker, digitalt utstyr og annet læremateriell er fylkeskommunen sitt ansvar – ikke skolen.
 • Fra høsten 2017 kan voksne også låne pensum 1.-13.trinn. Les mer her.
 • Elever har rett på rådgivning og kartlegging av behov og videre muligheter.
 • Elever i voksenopplæring har også krav på hjelpemidler som stavekontroll og talesyntese.
Hva slags hjelp har de i arbeid krav på?

Voksne har flere rettigheter i arbeidslivet:

 • Det er forbudt å diskriminere de med dysleksi, dyskalkuli og SSV. Eksempler på diskriminering kan være å bli sagt opp, eller ikke bli ansatt eller forfremmet på grunn av vanske.
 • Å ikke få tilrettelegging kan også være diskriminering. Eksempler på tilrettelegging er: muntlig kommunikasjon (der det er mulig) eller kreativ bruk av IKT-løsninger, som båndopptak, talesyntese og stavekontroll.
 • Hva slags hjelp som er aktuelt varierer ut ifra hva slags jobb du har. Se oversikt over datahjelpemidler her.
 • Det kan være lurt å snakke med din overordnede på jobb om dette. Husk å få avtaler skriftlig.
Bør jeg fortelle arbeidsgiver om at jeg har en fagvanske?

Det kan være lurt. Da er du bedre beskyttet mot diskriminering.

Vær også tydelig med arbeidsgiver om hvilken hjelp du trenger. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med sjefen din om slike ting, bør du ta det opp med verneombudet.

Prøv å tenke på hva som er mest utfordrende for deg. Hvilke hjelpemidler kan du ha bruk for?
Se vår oversikt over datahjelpemidler her.

Gjør en avtale med din overordnede. Sørg for å få den skriftlig.

Er du i jobb og trenger noen å snakke med?

Mange voksne har vonde minner fra skolegang og ellers.
Dette kan bli et større hinder i hverdagen enn fagvansken selv.

Det skal ikke være et nederlag å oppsøke hjelp. Hjelp kan gis på flere måter. Du kan:

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X