Er du voksen og lurer på om du har en diagnose?

Voksne har ikke like gode rettigheter som elever i skolen. Dette er mulighetene som finnes:

 • Elever i voksenopplæringen (grunnskolenivå) har rett på utredning hos PPT.
  De omfattes av opplæringsloven §4a-2.
 • Elever i voksenopplæringen (videregående skole) har ikke rett på utredning, men de har rett på å få kartlagt sitt behov.
 • Studenter har ikke rett på utredning, men noen studiesteder tilbyr dette.
  Se for øvrig vår side om høyere utdanning.
 • NAV tilbyr i noen tilfeller utredning. Dette har ulike vilkår basert på din situasjon. Ta kontakt med NAV om dette.
 • Du kan kontakte en privat logoped for en utredning. Da blir du nødt til å ta kostnaden selv.
Hva slags hjelp har voksne krav på til å fullføre videregående?

Hvis du er over 25 år og ikke har fullført videregående, så har du rett på voksenopplæring.
Dette står i opplæringsloven §4a-3.

Husk at:
 • Opplæringen skal tilpasses dine evner og måte å lære på.
 • Lærebøker, digitalt utstyr og annet læremateriell er fylkeskommunen sitt ansvar – ikke skolen.
 • Elever har rett på rådgivning og kartlegging av behov og videre muligheter.
 • Elever i voksenopplæring har også krav på hjelpemidler som stavekontroll og talesyntese.
Hva slags hjelp har de i arbeid krav på?

Voksne har en rekke rettigheter i arbeidslivet:

 • Å bli sagt opp, eller ikke bli ansatt eller forfremmet, på grunn av dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker (SSV) er ulovlig. Det kan regnes som diskriminering.
 • Det er forbudt å diskriminere de med dysleksi, dyskalkuli og SSV. Å ikke få tilrettelegging er noe som kan regnes som diskriminerende. Eksempler på tilrettelegging er: muntlig kommunikasjon (der det er mulig) eller kreativ bruk av IKT-løsninger, som båndopptak, talesyntese og stavekontroll.
 • Hva slags hjelp som vil være aktuelt for deg varierer ut ifra hva slags jobb du har. Vi har en oversikt her.
 • Det kan være lurt å snakke med din overordnede på jobb om dette. Husk å få notert disse avtalene skriftlig.
Bør jeg fortelle arbeidsgiver om at jeg har en fagvanske?

Det kan være lurt. Da får du et bedre vern mot diskriminering.

Vær også tydelig med arbeidsgiver om hvilken hjelp du trenger. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med sjefen din om slike ting, bør du ta det opp med verneombudet.

Prøv å tenke på hvilke ting som er mest utfordrende for deg. Hvilke hjelpemidler kan du ha bruk for?
Se vår oversikt over datahjelpemidler her.

Gjør en avtale med din overordnede. Sørg for å få den skriftlig.

Er du i jobb og trenger noen å snakke med?

Mange voksne bærer på vonde minner fra skolegangen.
Dette kan bli et større hinder i hverdagen enn fagvansken selv.

Det skal ikke være et nederlag å oppsøke hjelp. Hjelp kan gis på flere måter. Du kan:

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter