Rabatt på utredning m.m. hos private aktører

Rabatt på utredning m.m. hos private aktører

Det er det offentliges ansvar å påkoste utredning til alle i grunnopplæring.
Allikevel er det mange som etterspør private alternativ.

Dysleksi Norge gjør oppmerksom på at en privat utredning ikke bør gjennomføres istedenfor en utredning hos PPT. En utredning hos PPT skal i tillegg til å utrede for dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker, vurdere elevens behov for spesialundervisning og ende med en sakkyndig vurdering.

 

A-LOGOPEDENE

A-logopedene består av tre logopeder utdannet ved Universitetet i Oslo. Utdannelsen er bygd opp av bachelor- og mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi.

De arbeider med barn, unge og voksne med ulike former for språk- og talevansker. De har test- og utredningskompetanse i forbindelse med lese- og skriveutredninger, og i forbindelse med pedagogisk-psykologisk rådgivningsarbeid.

De har sertifiseringer i:

  • LOGOS (testverktøy for kartlegging av lese- og skrivevansker)
  • WPPSI/WISC/WAIS (testverktøy for vurdering av generelle læreforutsetninger)
  • LSVT-Loud (stemmetreningsmetode)
  • Talk tools, nivå 1 og 2 (munnmotorisk trening)
  • CELF-4 (testverktøy for kartlegging av språkvansker)
  • Lidcombe-programmet (stammebehandlingsmetode for førskolebarn)

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % rabatt på lese- og skriveutredning. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Bestilling og spørsmål: http://www.a-logopedene.no

 

OSLOLOGOPEDENE

OsloLogopedene AS tilbyr private logopediske tjenester for barn og voksne. De er fire logopeder med lang erfaring fra alle logopediske områder.

De utreder og behandler stemmevansker, taleflytvansker, afasi, dysfagi, Parkinson, ALS, språk- og uttalevansker og dysleksi.

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 15 % rabatt på kartlegging/testing.
Bestilling og spørsmål: http://oslologopedene.no/

 

SPESIALPEDAGOGENE

Spesialpedagogene kan utrede barn, unge og voksne for forskjellige lærevansker; f.eks. lese- og skrivevansker, matematikkvansker, oppmerksomhetsvansker og andre lærevansker.

Utredningen vil bestå av samtaler, intervjuer, og bruk av forskjellig standardisert test- og kartleggingsverktøy. Utredningen vil avsluttes med en rapport med beskrivelse av forslag til tiltak.

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 20 % rabatt.
Bestilling og spørsmål: http://www.spesialpedagogene.no/ (Oppgi ditt medlemsnummer).

 

MONA HAUGLI AUTHEN

Mona Haugli Authen er spesialpedagog og tilbyr kartlegging, utredning og tilrettelegging av lese- og skrivevansker/dysleksi for barn, ungdom og voksne.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Sted: Vestfold, Østfold, Søndre-Buskerud, Oslo og Akershus.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge 25 % rabatt på utredning av dysleksi.
I prisen inngår forsamtaler/intervju, utredning og rapport med forslag til tiltak.
Bestilling og spørsmål: http://www.pedagogisketjenester.no,
mobil: 971 95 214, e-post: mona@pedagogisketjenester.no

 

LESEHJELPEN

Spesialpedagog Liv Gjertrud Koløen som driver Lesehjelpen har videreutdanning i lese- og skrivevansker.

Sted: Stord.
Pris: Medlemmer i Dysleksi Norge får 20 % rabatt på kartlegging/utredning/møte med tilbakemelding/rapport med forslag for videre tiltak. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Bestilling og spørsmål: http://lesehjelpen.no/

 

RABATT VIA LOKALLAG:

DYSLEKSI BERGEN OG HORDALAND

Dette lokallaget har mange fagpersoner i sitt styre  og de tilbyr utredning av lese- og skrivevansker, samt kartlegging av språk fra 6 år til 16 år, med Språk 6-16. De har dessverre ikke testverktøy til å utrede minoritetsspråklige. Men minoritetsspråklige som bor i Bergen og omegn kan ta kontakt med Bergen voksenopplæring på 55 56 42 20 og høre om de kan.

Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge og studenter får utredning for 1 000 kr. Øvrige betaler 1 500 kr.
Bestilling og spørsmål: Ta kontakt med Kristine Hildegard Ulvatne. Mobil: 413 79 294. (Etter klokken 16). E-post: utredningbergen@dysleksinorge.no.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter