Rabatt på utredning m.m. hos private aktører

Help

Det er det offentliges ansvar å betale for utredning når du går på skolen. Likevel er det mange som vil bli utredet privat. Hvis du velger å ta en privat utredning, bør du likevel ha en sakkyndig vurdering hos PPT. Denne er nemlig noe mer enn en utredning: Den skal også vurdere dine rettigheter.

Som voksen kan du også i noen tilfeller ha rett til utredning. Les mer om hvilke rettigheter du har som voksen her.

Dysleksi Norge tar ikke ansvar for kvaliteten på tjenestene under.

Literate Screeningtest

Literate tilbyr 20 % rabatt på screening med Literate Screeningtest, som er utviklet for å avdekke risiko for dysleksi hos ungdom og voksne. Du må være medlem av Dysleksi Norge og oppgi en rabattkode for å få rabatten. Rabattkoden får du ved å henvende deg til Dysleksi Norge på post@dys.no

Nettside: literate.no

A-logopedene

A-logopedene består av tre logopeder utdannet ved Universitetet i Oslo. Utdannelsen er bygd opp av bachelor- og mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi.

De arbeider med barn, unge og voksne med ulike former for språk- og talevansker. De har test- og utredningskompetanse i forbindelse med lese- og skriveutredninger, og i forbindelse med pedagogisk-psykologisk rådgivningsarbeid.

De har sertifiseringer i:

  • LOGOS (testverktøy for kartlegging av lese- og skrivevansker).
  • WPPSI/WISC/WAIS (testverktøy for vurdering av generelle læreforutsetninger).
  • LSVT-Loud (stemmetreningsmetode).
  • Talk tools, nivå 1 og 2 (munnmotorisk trening).
  • CELF-4 (testverktøy for kartlegging av språkvansker).
  • Lidcombe-programmet (stammebehandlingsmetode for førskolebarn).

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % rabatt på lese- og skriveutredning. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Bestilling og spørsmål: www.a-logopedene.no

OsloLogopedene

OsloLogopedene AS tilbyr private logopediske tjenester for barn og voksne. De er fire logopeder med lang erfaring fra alle logopediske områder.

De utreder og behandler stemmevansker, taleflytvansker, afasi, dysfagi, Parkinson, ALS, språk- og uttalevansker og dysleksi.

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % rabatt på kartlegging/testing.
Bestilling og spørsmål: oslologopedene.no

Spesialpedagogene

Spesialpedagogene kan utrede barn, unge og voksne for forskjellige lærevansker; f.eks. lese- og skrivevansker, matematikkvansker, oppmerksomhetsvansker og andre lærevansker.

Utredningen vil bestå av samtaler, intervjuer, og bruk av forskjellig standardisert test- og kartleggingsverktøy. Utredningen vil avsluttes med en rapport med beskrivelse av forslag til tiltak.

Sted: Oslo.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 20 % rabatt.
Bestilling og spørsmål: hwww.spesialpedagogene.no (Oppgi ditt medlemsnummer).

Mona Haugli Authen

Mona Haugli Authen er spesialpedagog og tilbyr kartlegging, utredning og tilrettelegging av lese- og skrivevansker/dysleksi for barn, ungdom og voksne.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Sted: Vestfold, Østfold, Søndre-Buskerud, Oslo og Akershus.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge 25 % rabatt på utredning av dysleksi.
I prisen inngår forsamtaler/intervju, utredning og rapport med forslag til tiltak.
Bestilling og spørsmål: www.pedagogisketjenester.no,
mobil: 971 95 214, e-post: mona@pedagogisketjenester.no

Lesehjelpen

Liv Gjertrud Koløen og Wibecke Sem-Jacobsen  driver Lesehjelpen. Liv Gjertrud er spesialpedagog og har videreutdanning i lese- og skrivevansker. Wibecke er allmenlærar og har mange års erfaring i god bruk av lese- og skrivehjelpemiddel.

Sted: Stord (Liv Gjertrud) Hønefoss (Wibecke).
Pris: Medlemmer i Dysleksi Norge får 20 % rabatt på kartlegging/utredning/møte med tilbakemelding/rapport med forslag for videre tiltak. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bestilling og spørsmål: 991 13 619 (Liv Gjertrud). 992 95 255 (Wibecke).

Laila Elverum logoped MNLL

Laila Elverum er utdannet leksolog og logoped. Hun tilbyr kartlegging, utredning og tilrettelegging av lese- og skrivevansker/dysleksi for barn, ungdom og voksne.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Sted: Namsos og Trøndelag.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % på utredning av dysleksi. I utredningen inngår samtale, utredning og rapport med forslag til tiltak. I tillegg vil Laila være behjelpelig med å søke om hjelpemidler og/eller søknad om stipend i lånekassen.
Bestilling og spørsmål: Mobil: 950 36 350/e-post: lailaelverum@gmail.com
Nettside: www.logoped1.no

Logoped Trondheim

Marthe Hoff er utdannet allmennlærer og logoped og er sertifisert til å utrede lese- og skrivevansker/dysleksi hos barn og voksne.
Sted: Trondheim og Trøndelag.
Pris: Medlemmer av Dysleksi Norge får 10 % avslag på utredningen.
Bestilling og spørsmål: Telefon 97 32 45 05 eller post@logopedtrondheim.no
Nettside: www.logopedtrondheim.no

Gratis utredning

Til info tilbyr Voksenopplæringen (VO) i Bergen gratis utredning i lesing, skriving og matematikk til voksne personer som er folkeregistrert i Bergen kommune. De har også avtale med høyskole og universitet om at de betaler for lese-skriveutredning for studenter de henviser til VO, hjemmehørende i andre kommuner.