Fagkonferanse: Perspektiv på dyskalkuli

Tema for konferansen i 2018 er dyskalkuli. Info kommer.

FOR: Lærere, rektorer, skoleeiere, ansatte i PPT og alle andre som har lyst.
OM: Info kommer.
HVOR: Info kommer.
NÅR: 7. september 2018.
PRIS: 1 650,-
PÅMELDING: Info kommer.
SPØRSMÅL: Kontakt Marianne ved å ringe til 22 47 44 51, og så taste 6. Du kan også sende en e-post til kurs@dys.no.

Beskrivelse