Hefte: Tilpasset opplæring i matte

200 kr

I 2017 ga vi ut en ny fagressurs om tilpasset opplæring i matte. Den nye utgaven passer for elever på alle trinn.

 

Pris: 150,- for medlemmer og abonnenter. Pris for andre: 200,-.
For rabattert pris: Skriv «medlem-matte» i kupongfeltet i kassen.

På lager (kan bli restordre)

Kategori:

Beskrivelse

Elever med matematikkvansker finnes i alle klasserom. Forskning viser at ca. 5 % har spesifikke matematikkvansker, kalt dyskalkuli. I tillegg er det rimelig å anta det er rundt 20 % som har generelle vansker med matte, innen ulike områder. Felles for de alle er at de som oftest har stagnert tidlig i opplæringen.

Nyere forskning viser at elever med matematikkvansker ofte strever med telling, oppfatning av antall, relasjonelle ferdigheter, sammenligning av to tall, posisjonssystemet og enkel aritmetikk.

På bakgrunn av dette, tar vi i dette heftet for oss grunnleggende regneferdigheter og viser hvordan elever kan støttes på veien mot forståelse gjennom bruk av konkreter og halvkonkreter. Videre viser vi hvor viktig det er å være fleksibel og variere strategier, og hvordan man kan utvikle ulike strategier.

Vårt mål med dette heftet er å gi deg som lærer noen praktiske tips til hvordan du best mulig kan hjelpe elevene dine til å oppleve mestring. Heftet kan også være nyttig for andre som møter barn med matematikkvansker, for eksempel foreldre, spesialpedagoger og ansatte i PPT.

Heftet sitt fulle navn er ”Når matematikk blir vanskelig – hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?”. Det ble først utgitt i 2017 med spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe og Vidar Waaler på oppdrag fra Dysleksi Norge.