Når matematikk blir vanskelig

kr 249

I 2017 ga vi ut en fagressurs om tilpasset opplæring i matematikk. Denne passer for elever på alle trinn.

Pris: Fagressursen er gratis for alle medlemmer og fagmedlemmer i Dysleksi Norge og kan lastes ned gratis fra medlemssidene. Pris for andre: 249,-.

Ikke medlem ennå? 

På lager

Kategori:

Beskrivelse

Elever med matematikkvansker finnes i alle klasserom. Forskning viser at ca. 5 % har spesifikke matematikkvansker, kalt dyskalkuli. I tillegg er det rimelig å anta at det er rundt 20 % som har generelle vansker med matte, innen ulike områder. Felles for dem alle er at de som oftest har stagnert tidlig i opplæringen.

Nyere forskning viser at elever med matematikkvansker ofte strever med telling, oppfatning av antall, relasjonelle ferdigheter, sammenligning av to tall, posisjonssystemet og enkel aritmetikk.

På bakgrunn av dette tar vi i dette heftet for oss grunnleggende regneferdigheter og viser hvordan elever kan støttes på veien mot forståelse gjennom bruk av konkreter og halvkonkreter. Videre viser vi hvor viktig det er å være fleksibel og variere strategier, og hvordan man kan utvikle ulike strategier.

Vårt mål med dette heftet er å gi deg som lærer noen praktiske tips til hvordan du best mulig kan hjelpe elevene dine til å oppleve mestring. Heftet kan også være nyttig for andre som møter barn med matematikkvansker, for eksempel foreldre, spesialpedagoger og ansatte i PPT.

Heftets fulle navn er «Når matematikk blir vanskelig – hvordan ivareta elever med matematikkvansker i klasserommet?». Det ble først utgitt i 2017 med spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe og Vidar Waaler på oppdrag fra Dysleksi Norge.