Når lesing blir vanskelig

kr 249

Fagressurs om begynneropplæring i lesing!

Pris: Fagressursen er gratis for alle medlemmer og fagmedlemmer i Dysleksi Norge og kan lastes ned gratis fra medlemssidene. Pris for andre: 249,-.

Ikke medlem ennå? 

På lager

Kategori:

Beskrivelse

Tittelen på denne fagressursen er: «Når lesing blir vanskelig».

Med denne får du info om hvilke elever som trenger ekstra støtte og hva slags støtte som bør gis når.

Fagressursen tar både for seg teori, kartlegging og tiltak knyttet til fonologisk bevissthet, fonologisk lesestrategi og ortografisk lesestrategi.  I tillegg finner du mange praktiske aktiviteter og øvelser for å styrke disse ferdighetene.

Innhold:

  • Kompenserende tiltak for elever med dysleksi.
  • Hva er dysleksi?
  • Begynneropplæring i lesing: Når og hvordan kan du avdekke om eleven har vansker med fonologisk bevissthet?
  • Kompenserende tiltak for elever med dysleksi.
  • Konkrete tips til ulike aktiviteter og øvelser:

– Hvordan arbeide med utvikling av fonologisk bevissthet?

– Hvordan arbeide med fonologisk strategi?

– Hvordan arbeide med ortografisk strategi?