Personvernerklæring for Dysleksi Norge

Help

Sist oppdatert: 10.03.2020

Behandlingsansvarlig 

Generalsekretær er på vegne av Dysleksi Norge behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om: 

  • Medlemmer: Navn, adresse, fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon og type medlemskap.
  • Deltagere på kurs: Navn, adresse, fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon og egeninnmeldte opplysninger om deltagere.
  • Kunder: Navn, adresse og kontaktinformasjon. For kunder som kjøper utredningstjenester lagres midlertidig også sensitive opplysninger om lærevansker i utredningsrapporten.
  • Givere som ønsker å benytte seg av muligheten til skattefradrag: Personnummer.
  • Tillitsvalgte: Navn, type verv, periode for vervet.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden. 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.  

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap eller kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).  

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.  

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. 

Innhenting av personopplysninger

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Medlemsveiledning

Dysleksi Norge gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende kan få innsyn i kommunikasjonen. Det er mulig å sikre seg mot dette gjennom for eksempel kryptering og sladding.  

Vi ber deg vurdere slike sikringstiltak når du sender oss personsensitiv informasjon i forbindelse med medlemsveiledning. I vår vurdering av om konfidensialitet er nødvendig, vil medlemmets sending av usikret elektronisk informasjon til Dysleksi Norge vektlegges. 

Informasjon som sendes til oss oppbevares så lenge som det er nødvendig for å kunne gi medlemsveiledning.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Medlemsregisteret vårt håndteres av Zubarus AS.

For å kunne sende ut vårt medlemsblad til medlemmer, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere på distribusjon. Det er Helthjem Mediapost som distribuerer bladet, og Akershus Reklame Team og Lundeby som håndterer adressering og pakking. 

Betalinger håndteres ved hjelp av regnskapsprogrammet Duett/Spydeberg Regnskapslag. Vi sender også opplysninger om kunder til vårt inkassoselskap Lowell AS dersom kunden ikke ivaretar sine betalingsforpliktelser. 

Ved påmelding til kurs eller arrangementer sender vi deltakerliste med navn på deltakere og eventuell relevant informasjon, som for eksempel matallergier ved bevertning, til samarbeidspartnere i arrangementet, for eksempel et hotell. 

Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp, lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap, lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. 

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.  

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Line Yri, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. 

Kontaktinformasjon: 22 47 44 50 eller ly@dys.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:  

ly@dys.no 

Dysleksi Norge
Storgata 10 A, 0155 OSLO.