Personvernerklæring for Dysleksi Norge

Help

Sist oppdatert: 21.03.2024

Behandlingsansvarlig 

Generalsekretær er på vegne av Dysleksi Norge behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om: 

  • Medlemmer: Navn, adresse, fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon og type medlemskap.
  • Deltagere på kurs: Navn, adresse, fødselsdato, kjønn, kontaktinformasjon og egeninnmeldte opplysninger om deltagere.
  • Kunder: Navn, adresse og kontaktinformasjon. For kunder som kjøper utredningstjenester lagres midlertidig også sensitive opplysninger om lærevansker i utredningsrapporten.
  • Givere som ønsker å benytte seg av muligheten til skattefradrag: Personnummer.
  • Tillitsvalgte: Navn, type verv, periode for vervet.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden. 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.  

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap eller kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).  

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.  

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. 

Bruk av informasjonskapsler/cookies

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.
(Kilde: NKOM)

På lenken i dette avsnittet finner du informasjon om Dysleksi Norges bruk av informasjonskapsler/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Følg stegene for din nettleser i deres veiledning. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.
(Kilde: Nettvett.no)

Klikk her for å lese våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookie policy).

Medlemsveiledning

Dysleksi Norge gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende kan få innsyn i kommunikasjonen. Det er mulig å sikre seg mot dette gjennom for eksempel kryptering og sladding.  

Vi ber deg vurdere slike sikringstiltak når du sender oss personsensitiv informasjon i forbindelse med medlemsveiledning. I vår vurdering av om konfidensialitet er nødvendig, vil medlemmets sending av usikret elektronisk informasjon til Dysleksi Norge vektlegges. 

Informasjon som sendes til oss oppbevares så lenge som det er nødvendig for å kunne gi medlemsveiledning.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Medlemsregisteret vårt håndteres av Zubarus AS.

Oppsett av API-løsning mellom nettsiden og medlemsregisteret håndteres av FinalizeIT.

For å kunne sende ut vårt medlemsblad til medlemmer, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere på distribusjon. Det er Helthjem Mediapost som distribuerer bladet, og Akershus Reklame Team og Lundeby som håndterer adressering og pakking. 

Betalinger håndteres ved hjelp av regnskapsprogrammet Duett/Spydeberg Regnskapslag. Vi sender også opplysninger om kunder til vårt inkassoselskap Lowell AS dersom kunden ikke ivaretar sine betalingsforpliktelser. 

Ved påmelding til kurs eller arrangementer sender vi deltakerliste med navn på deltakere og eventuell relevant informasjon, som for eksempel matallergier ved bevertning, til samarbeidspartnere i arrangementet, for eksempel et hotell. I tillegg benyttes Microsoft 365 til intern saksbehandling i forbindelse med deltagerlister og påmeldingssystemer.

Tillitsvalgte i organisasjonens lokallag som har signert et taushetsløfte inkludert løfte om behandling av personopplysninger, har tilgang til medlemmer tilhørende deres lokallag i medlemsregisteret.

Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp, lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap, lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år. 

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.  

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, Line Yri-Hagen, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. 

Kontaktinformasjon: 22 47 44 50 eller ly@dys.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:  

ly@dys.no 

Dysleksi Norge
Storgata 10 A, 0155 OSLO.