Om oss

Help

Dysleksi Norge

Organisasjonen ble stiftet i 1976 og jobber i dag for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Vi har ca. 11 000 medlemmer og 750 abonnenter. I tillegg har vi rundt 40 lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Vi har landsmøte hvert tredje år, som velger landsstyre, og et sekretariat i Oslo med ti ansatte + tre pedagoger som reiser rundt på skoler. Neste landsmøte er i 2024. Prinsesse Astrid Fru Ferner er organisasjonens høye beskytter.

Vi jobber for

Aller helst skulle alle fått riktig hjelp i skole og arbeidsliv. Sånn er det dessverre ikke. Dette er blant våre viktigste kampsaker:

  • Bedre utredningspraksis som sørger for at de som trenger hjelp, både blir fanget opp og fulgt opp.
  • En folkehøyskole for elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker (Lærings- og mestringssenter).
  • Utvikle «dysleksivennlig arbeidsplass».
  • Klare og tydelige rettigheter til tilrettelegging i skole og høyere utdanning.
  • Tilrettelegging på nasjonale prøver.
  • Fleksible fritaksordninger i fremmedspråk i videregående.

I tillegg jobber vi blant annet med å sikre et godt lokalt og nasjonalt medlemstilbud.

Se Dysleksi Norges handlingsplan og prinsipprogram for perioden 2021-2023 her.

Styremedlemmene i Dysleksi Norge står i en trapp
Landsstyret 2021 til 2024

Formål

Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta interessene til mennesker med lese‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

Visjon

Vår visjon er at alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker skal ha likeverdige muligheter i utdanning og arbeidsliv.

Bli medlem

Her kan du bli medlem i Dysleksi Norge!