Om oss

Help

Dysleksi Norge

Organisasjonen ble stiftet i 1976 og jobber i dag for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Vi har ca. 9000 medlemmer og 750 abonnenter. I tillegg har vi rundt 40 lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Vi har Landsmøte hvert tredje år som velger landsstyre, og et sekretariat i Oslo med 9 ansatte + 2 pedagoger som reiser rundt på skoler. Neste Landsmøte er i 2021. Prinsesse Astrid Fru Ferner er organisasjonens høye beskytter.

Vi jobber for

Aller helst skulle alle fått riktig hjelp i skole og arbeidsliv. Sånn er det dessverre ikke.
Dette er nå blant våre viktigste kampsaker:

  • Faglige retningslinjer for god tilpasset opplæring for elever med dysleksi, dyskalkuli og SSV
  • Obligatoriske emner om dysleksi, dyskalkuli og SSV i lærerutdanningen
  • Hjelpemidler, lydbøker og tilrettelagte lærebøker til alle elever
  • Utvidet PC-stønad (både flere mottagere og høyere sum)
  • Voksnes rett til utredning og tilrettelegging på jobb
Landsstyret 2018 til 2021
Landsstyret 2018 til 2021

Formål

Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta interessene til mennesker med lese‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

Visjon

Vår visjon er at alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker skal ha likeverdige muligheter i utdanning og arbeidsliv.