Help

Fritak i fremmedspråk

Fra 5. april 2017 kan elever få fritak fra krav om vurdering med karakter i fremmedspråk. Det er fransk, tysk, spansk etc. Det gjelder ikke engelsk. For å kunne søke må eleven gå på studieforberedende utdanningsprogram på VGS nå, og ha dokumentasjon på:

  • Dysleksi eller spesifikke språkvansker fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller andre sakkyndige.
  • At individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter, fra sakkyndig instans/PPT.

Eleven søker til Fylkesmannen.

Dette er en midlertidig ordning.

Fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet har fått saksbehandlingsinstruks.

Spørsmål og svar om dette temaet: