In

1.)

Hva: Du kan få et tilskudd á 3 200 kroner til PC eller nettbrett.
Hvem søker du: NAV.
Gjelder: Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker.

Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det du trenger via denne ordningen, så har kommunen et såkalt restansvar.
Det gjelder hvis du:

  • trenger utstyr som er dyrere enn 3 200 kroner.
  • ikke har spesifikke skrivevansker (men for eksempel spesifikke språkvansker).
  • er voksen og elev i voksenopplæringen.

 

2.)

Hva: Du kan også få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Hvem søker du: NAV.
Gjelder:
Alle som har en varig utfordring.

Elever søker i samarbeid med skolen.
Det må også legges ved sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler bruk av hjelpemidler.
Skolen skal også nevne hvem som er ansvarlig for at eleven læres opp til å bruke hjelpemiddelet.

For voksne holder det at de legger ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi eller SSV.

 

Trenger du hjelpemidler i forbindelse med arbeid?

Regelen er at arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig og rimelig. Dersom det ikke er mulig eller rimelig, overtar NAV ansvaret.
Be om å få avslaget fra arbeidsgiver, for så å kunne søke NAV om å få det dekket.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter