Fakta og statistikk

Help

Denne seksjonen er ment som en oversiktlig innføring i et relativt stort og komplisert fagfelt. Innholdet er spesielt for ansatte i skole og PPT, samt arbeidsgivere. Det er også nyttig for journalister, foresatte etc. Her finnes faginformasjon om:

Her kan dere lese om hva som er forskjellen mellom disse spesifikke vanskene, og mer generelle vansker.
Dere kan også lese om: