Help

Lover og regler i arbeidslivet

fagmedlem

Lover og regler i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven har et vern mot diskriminering. Saklig forskjellsbehandling er imidlertid lov. Det samme er positiv særbehandling.

Lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er definert som funksjonsnedsettelser. For diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelser viser arbeidsmiljøloven t...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Lover og regler i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven har et vern mot diskriminering. Saklig forskjellsbehandling er imidlertid lov. Det samme er positiv særbehandling.

Lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er definert som funksjonsnedsettelser. For diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelser viser arbeidsmiljøloven til likestillings- og diskrimineringsloven.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Bestemmelser om universell utforming og individuell tilrettelegging finner du også i likestillings- og diskriminieringsloven. Det er meningen at disse lovene skal harmonere med hverandre. I denne står det blant annet at:

  • Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner (ldl §17).
  • Offentlige og private virksomheter har plikt til universell utforming av hovedløsninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot eller stilt til rådighet for bruker, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse (ldl §18).
  • Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre (ldl §22).