Help

Lover og regler for skolen

fagmedlem

Lover og regler for skolen

Det finnes mange regler og bestemmelser for skolen. Her får du en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene for elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Det er altså ikke en generell innføring i opplæringsrett.

Generelle regler

Det finnes noen regler som gjelder for alle nivå, det vil s...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Lover og regler for skolen

Det finnes mange regler og bestemmelser for skolen. Her får du en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene for elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Det er altså ikke en generell innføring i opplæringsrett.

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifterLes mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft. 

Generelle regler

Det finnes noen regler som gjelder for alle nivå, det vil si barneskole, ungdomstrinnet og videregående. Blant disse finner vi reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning. Her kan du lese om hvordan disse fungerer og forstås oppimot hverandre.

Reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning sier dermed noe om det daglige undervisningstilbudet til elevene. Skolen plikter å tilpasse. Hvis dette ikke er nok for å sikre utbytte, har eleven egne individuelle rettigheter. Hva det innebærer i praksis må og skal alltid være en del av en individuell vurdering.

Likevel finnes det noen litt mer konkrete og håndfaste bestemmelser som er særlig relevante for elevene med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Noen av disse gjelder bare for et gitt nivå (f.eks. bare barneskolen), mens de som gjelder alle nivå er tilgang til kompenserende teknologi og lydbøker/læremidler.

Barneskolen

På barnetrinnet er det generelle reglene som gjelder. Skolens plikter til å tilpasse og å gi intensiv opplæring der det er nødvendig, står sentralt. Av mer konkrete bestemmelser er det bestemmelsene om kompenserende datahjelpemidler og lydbøker viktige. Alle disse rettighetene følger eleven videre i utdanningsløpet.

Ungdomstrinnet

På ungdomstrinnet gjelder også de generelle reglene om tilpasset opplæring og eventuelt spesialundervisning, i tillegg til hjelpemidler og lydbøker. Men på ungdomstrinnet begynner også eksamen og karakterer, og derfor følger noen ekstra bestemmelser.

Videregående

De generelle reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning gjelder også på videregående, selv om det er langt færre som har vedtak om spesialundervisning der.

De generelle bestemmelsene om datahjelpemidler, lydbøker og læremidler gjelder også.

I tillegg gjelder en rekke ekstra bestemmelser for elever i videregående opplæring, både på studiespesialiserende, på yrkesfag og som lærling i bedrift.