Ekstra støtte fra Lånekassen

Help

Du kan søke om tilleggsstipend fra Lånekassen hvis dine lærevansker hindrer deg fra å jobbe ved siden av studiene. Stipendet er på 4443 kroner hver måned.

Ordningen gjelder studenter i:

  • Høyere utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Voksenopplæring
  • Videregående opplæring uten ungdomsrett (for eksempel hvis du tar opp fag)
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Bibelskole

Du må legge ved dokumentasjon på vanskene og en signatur fra din fastlege eller annen spesialist/fagperson som har vurdert din funksjonsevne ved siden av studiet.

Merk at du ikke har rett på dette stipendet om du har noen som helst form for lønnet arbeid.

Du kan søke om tilleggsstipend for et helt studieår (høstsemesteret + vårsemesteret) samtidig. 

  • Fristen for å søke om tilleggsstipend for hele studieåret eller bare for vårsemesteret er for de fleste 15. juni.
  • Fristen for å søke om tilleggsstipend bare for høstsemesteret er for de fleste 15. januar.

Husk at du først må ha sendt inn en vanlig søknad om støtte på lanekassen.no, før du kan søke om tilleggsstipend.