Dysleksivennlige skoler
  • Har et inkluderende og aksepterende miljø.
  • Har gode systemer og kompetanse på å finne de som har vansker.
  • Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk.
  • Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.
  • Setter raskt inn tiltak som fungerer.
  • Er gode bruke mulighetene IKT gir.
  • Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.
  • Er både små og store, i fattige og rike kommuner.
  • Har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskap i system og skaper gode rutiner.
  • Evner å se forbedringspotensiale og har vilje til å endre praksis.
Positiv jente

Ettersom Dysleksivennlige skoler jobber systematisk med å sørge for at ingen elever faller av, er dette gode skoler for ALLE.

Hvorfor bør vi bli dysleksivennlige?

Elever har ikke bare lærevansker i norsktimene, eller i små grupper.
De har lærevansker i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen.

Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (SSV) og vet hva som er best for den enkelte elev.

Våre Dysleksivennlige skoler kjenntegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle elever med vansker.

Da vi startet med «Dysleksivennlig skole» representerte organisasjonen bare de med dysleksi, derav navnet. Nå jobber vi imidlertid også for de med dyskalkuli og SSV. Vi forventer av skolene at de også tilrettelegger for disse elevgruppene.

Fordeler med å være en Dysleksivennlig skole

Alle våre Dysleksivennlige skoler er en del av vårt nettverk. Her deler de og Dysleksi Norge gode løsninger. De Dysleksivennlige skolene reiser gjerne til hverandre på studiebesøk. Utover dette møtes de på samlinger hvert år som Dysleksi Norge arrangerer.

Hvordan søker vi om å bli Dysleksivennlige?
Liste over Dysleksivennlige skoler

Fylkesoversikt, med info om når de ble sertifisert.

TROMS:
11. Borkenes barne- og ungdomsskole (Kvæfjord). 2012
16. Solneset barneskole (Tromsø). 2013
30. SMI-skolen (Tromsø). 2016

NORDLAND:
2. Skaug skole og oppvekstsenter (Bodø). 2008
38. Berg barneskole (Sømna). 2016
81. Utskarpen skole (Mo i Rana). 2018
83. Brønnøysund VGS (Brønnøysund). 2018

NORD-TRØNDELAG:
8. Ole Viig VGS (Stjørdal). 2011
10. Levanger ungdomsskole (Levange). 2012
40. Namsos barneskole (Namsos). 2016

SØR-TRØNDELAG:
42. Gjølme barneskole (Orkdal). 2017
44. Orkanger barneskole (Orkdal). 2017
45. Grøtte barne- og ungdomsskole (Orkdal). 2017
50. Årlivoll barne- og ungdomsskole (Orkdal). 2017

MØRE OG ROMSDAL:
24. Hatlane barneskole (Ålesund). 2015
27. Fræna VGS (Fræna). 2015
29. Åse barneskule (Ålesund). 2016
63. Fiskarstrand barneskule (Sula). 2017
64. Tennfjord barne- og ungdomsskule (Haram). 2017
65. Haramsøy barne- og ungdomskule (Haram). 2017
66. Brattvåg barneskule (Haram). 2017
68. Brattvåg ungdomsskule (Haram). 2018
69. Flem barne- og ungdomsskule (Haram). 2018
70. Lepsøy barne- og ungdomsskule (Haram) 2018
71. Vatne barneskule (Haram). 2018
72. Søvik barne- og ungdomsskule (Haram) 2018.
75. Vatne ungdomsskule (Haram). 2018

SOGN OG FJORDANE:
5. Trudvang barneskole (Sogndal). 2010
7. Farnes barneskule (Årdal). 2011
20. Slåtten barneskule (Førde). 2014
33. Feios barneskole (Vik). 2016

HORDALAND:
15. Eikanger barneskule (Lindås). 2013
73. Foldnes barneskule (Fjell). 2018

ROGALAND:
26. Tryggheim ungdomsskole (Hå). 2015
79. Tryggheim VGS (Hå). 2018
80. Tu skule (Bryne). 2018

VEST-AGDER:
1. Sjøstrand barneskole (Kristiansand) 2006
32. Kristiansand katedralskole (Kristiansand). 2016
39. Flekkerøy barneskole (Kristiansand). 2016
51. SMI-skolen i Vest-Agder (Kristiansand). 2017
56. Flekkefjord VGS (Flekkefjord). 2017

AUST-AGDER:
13. Nesheim barneskole (Arendal). 2012
22. Grimstad voksenopplæring (Grimstad). 2015

TELEMARK:
4. Porsgrunn VGS (Porsgrunn). 2009
18. Toppidrettsgymnaset i Telemark (Skien). 2014
34. Skauen kristlige barne- og ungdomsskole (Skien). 2016
58. Miland barneskole (Tinn). 2017

OSLO:
37. Holmlia ungdomsskole. 2016
61. Disen barneskole. 2017
67. Refstad barneskole. 2017
84. Bekkelaget skole. 2018

AKERSHUS:
12. Rustad barneskole (Ås). 2012
14. Benterud barneskole (Lørenskog). 2013
19. Ulverud barneskole (Nittedal). 2014
21. Rasta barneskole (Lørenskog). 2015
28. Fjellhamar barneskole (Lørenskog). 2016
31. Kurland barneskole (Lørenskog). 2016
36. Løkenåsen ungdomsskole (Lørenskog). 2016
47. Veståsen barneskole (Gjerdrum). 2017
49. Hagaløkka barneskole (Asker). 2017
55. Nittedal ungdomsskole. 2017
57. Lørenskog voksenopplæring. 2017
59. Kjenn ungdomsskole (Lørenskog). 2017
82. Åsgård skole (Ås). 2018
85. Bekkestua barneskole (Bærum). 2018

BUSKERUD:
52. Slemmestad ungdomsskole (Røyken). 2017
43. Frydenlund skole og ressurssenter (Røyken). 2017
48. Spikkestad barneskole (Røyken). 2017
46. Midtbygda barneskole (Røyken). 2017
54. Spikkestad ungdomsskole (Røyken). 2017
60. Røyken ungdomsskole. 2017
62. Hyggen oppvekstsenter (Røyken). 2017
77. Drammen VGS (Drammen). 2018
78. Bødalen oppvekstsenter (Røyken). 2018

ØSTFOLD:
53. Øreåsen barneskole (Rygge). 2017
74. Korsgård barneskole (Askim). 2018

VESTFOLD:
6. Melsom VGS (Sandefjord). 2011
9. Skagerak International School (Sandefjord). 2012
17. Sandefjord VGS (Sandefjord). 2014
23. Borgheim ungdomsskole (Nøtterøy). 2015
35. Oserød barneskole (Nøtterøy). 2016
76. Greveskogen VGS (Tønsberg). 2018

HEDMARK:
25. Gaupen barneskole (Ringsaker). 2015
41. Ajer ungdomsskole (Hamar). 2017

SPANIA:
3. Den norske skole i Gran Canaria (Las Palmas, Spania). 2009

Tilbyr Dysleksi Norge kurs?

Vi tilbyr mange kurs for ansatte i skole og PPT m.m. Flere av kursene er nettbaserte. Vi tilbyr også samling for våre Dysleksivennlige skoler. Over to dager får de faglig påfyll, inspirasjon og kan utveksle erfaringer.

Dere må gjerne også bestille foredrag med en av våre pedagoger.

Politiske vedtak

Informasjon kommer.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X