Dysleksi Ungdom

Alle mellom 13 og 26 år som melder seg inn i organisasjonen blir medlem hos oss!

Dysleksi Ungdom er en selvstendig del av organisasjonen. Vi har eget styre og egne aktiviteter som sommerleir og Landstreff. Foruten dette så sitter det en ungdom i mange av styrene i lokallagene.

Vårt mål er å jobbe for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp. Vi ønsker også å påvirke politikere og andre i saker som er viktige for oss. For eksempel ønsker vi at alle elever med lese- og skrivevansker skal få lydbøker.

DYSLEKSI UNGDOM SITT STYRE

Styret i Dysleksi Ungdom

Vi er sju engasjerte ungdommer mellom 16 og 25 år. Vi kommer fra hver vår kant av hele Norge! Vi brenner for saken til mennesker med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker! Vi jobber ved å samles til styremøter i Oslo fem ganger i året. Vi representerer Dysleksi Ungdom og drifter arrangementer som landstreff og sommerleir. Har du spørsmål? Ta kontakt da vel!

AKTIVITETER
 • Styremøte: 28. og 29. januar.
 • Sommerleir: I juli/august. Leirsted kommer senere!
 • Landstreff: 1.-3.september 2017: Sørmarka konferansehotell.
HANDLINGSPLAN

Dysleksi Ungdom sitt landstreff vedtar årlig retningslinjer for en handlingsplan. Styret i Dysleksi Ungdom jobber videre med delegatenes innspill. Vi har utformet en handlingsplan for 2016/2017, hvor vi skal jobbe videre med disse tingene:

 • Spre kunnskap og fjerne tabuer om DDS (dysleksi, dyskalkuli, SSV)
 • Kreve bedre kompetanse på lærere, rådgivere og førskolelærere
 • Arbeide for bedre rettigheter og hverdag for studenter
 • Skaffe flere medlemmer og lage bedre medlemstilbud
 • Styrke organisasjonen og lage flere ungdomsgrupper
POLITISK MÅLDOKUMENT

Dysleksi Ungdom samles til et årlig landstreff, hvor delegater fra hele landet velger handlingsplan og politiske mål som styret skal arbeide med.

Her er sakene vi skal arbeide med i 2016/17:

 • Bedre kompetanse blant lærere
 • Tidlig innsats, allerede i barnehage-alder
 • Tilgjengelig pensum på lydbok!
 • Fritak for 2. fremmedspråk på videregående

Politisk måldokument i sin helhet vil være tilgjengelig her.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Vi har egen Facebook-side!

Du kan også sende oss en e-post til ungdom@dysleksinorge.no.

AKTIVITET

HØRINGER
30%
KONTAKTET POLITIKERE
50%
MØTE POLITIKERE
20%
ARRANGEMENTER
85%

ORD FRA MEDLEMMER

 • Takk til verdens beste ungdomsstyre som har gjort en formidabel jobb og at dere er verdens herligste gjeng 😀

  Una Tovsrud Jacobsen

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter