Alle mellom 13 og 26 år som melder seg inn i Dysleksi Norge, blir medlem hos Dysleksi Ungdom!

Dysleksi Ungdom er en selvstendig del av organisasjonen. Vi har eget styre og egne aktiviteter som sommerleir og Landsmøte. Foruten dette så sitter det en ungdom i mange av styrene i lokallagene.

Vårt mål er å jobbe for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp. Vi ønsker også å påvirke politikere og andre i saker som er viktige for oss. For eksempel ønsker vi at alle elever med lese- og skrivevansker skal få lydbøker.

DYSLEKSI UNGDOM SITT STYRE

Dysleksi Ungdom sitt styre 2017/18

Vi er åtte engasjerte ungdommer mellom 16 og 25 år. Vi kommer fra hver vår kant av Norge. Vi brenner for at de med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker skal ha et godt liv. Vi samles til styremøter i Oslo fem ganger i året. Har du spørsmål? Ta kontakt da vel!

HANDLINGSPLAN

Dysleksi Ungdom sitt landstreff vedtar årlig retningslinjer for en handlingsplan. Styret i Dysleksi Ungdom jobber videre med delegatenes innspill. Vi har utformet en handlingsplan for 2016/2017, hvor vi skal jobbe videre med disse tingene:

 • Spre kunnskap og fjerne tabuer om DDS (dysleksi, dyskalkuli, SSV)
 • Kreve bedre kompetanse på lærere, rådgivere og førskolelærere
 • Arbeide for bedre rettigheter og hverdag for studenter
 • Skaffe flere medlemmer og lage bedre medlemstilbud
 • Styrke organisasjonen og lage flere ungdomsgrupper
POLITISK MÅLDOKUMENT

Dysleksi Ungdom samles til et årlig landstreff, hvor delegater fra hele landet velger handlingsplan og politiske mål som styret skal arbeide med.

Her er sakene vi skal arbeide med i 2016/17:

 • Bedre kompetanse blant lærere
 • Tidlig innsats, allerede i barnehage-alder
 • Tilgjengelig pensum på lydbok!
 • Fritak for 2. fremmedspråk på videregående

Politisk måldokument i sin helhet vil være tilgjengelig her.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Vi har egen Facebook-side!

Du kan også sende oss en e-post: ungdom@dysleksinorge.no.

ORD FRA MEDLEMMER

 • Takk til verdens beste ungdomsstyre som har gjort en formidabel jobb og at dere er verdens herligste gjeng 😀

  Una Tovsrud Jacobsen

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X