Help

Styret i Dysleksi Ungdom

Vi er seks engasjerte ungdommer mellom 18 og 24 år. Vi kommer fra ulike steder i Norge. Vi brenner for at de med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker skal ha et godt liv. Vi samles til styremøter i Oslo fem ganger i året. Har du spørsmål? Ta kontakt, da, vel!

Jardar Dahlstrøm

Jardar Dahlstrøm

Leder

Alder: 24 år
Kommer fra: Herøy, Sunnmøre
Jobb: Arbeidssøkende
Diagnose: SSV

Solveig Jordanger Kirkeeide

Solveig Jordanger Kirkeeide

Organisatorisk nestleder

Alder: 22 år
Kommer fra: Sunnfjord kommune
Jobb: Lærling som helsefagarbeider
Diagnose: Dysleksi

Daniel Lie

Daniel Lie

Politisk nestleder

Alder: 19 år
Kommer fra: Fetsund
Utdanning: Studerer historie
Diagnose: Dysleksi, mattevansker og språkvansker

Gry Helland

Gry Helland

Styremedlem

Alder: 23 år
Kommer fra: Grimstad
Jobb: Medarbeider ved barneskole
Diagnose: Dysleksi

Jonas Berg

Jonas Berg

Styremedlem

Alder: 18 år
Kommer fra: Kvæfjord
Jobb: Støttekontakt og tømrerlærling
Diagnose: Dysleksi og ADHD

Birthe Askildt Johannesen

Birthe Askildt Johannesen

Styremedlem

Alder: 20 år
Kommer fra: Lillestrøm
Jobb: Lærling som portør på A-hus
Diagnose: Dysleksi