Help

Org.nr.: 913 598 083 (må oppgis hvis du vil støtte oss med Grasrotandel). Ved å gi oss din Grasrotandel vil lokallaget få 7 % av det du tipper for. Det koster deg ikke noe ekstra, og det trekkes ikke av dine premier. Men det vil gi oss kjærkomne inntekter.

Leder: Vidar Tønnesland
Telefonnr.: 976 60 788 (tilgjengelig fra kl. 17.00–20.00)
E-post: kristiansand@dysleksinorge.no