Hva er datahjelpemidler?

Datahjelpemidler er programmer som kan gjøre lesing og skriving lettere. Du må allikevel gjøre jobben selv, men du får en støtte slik at du unngår så mange lese- og skrivefeil. Hjelpemidler er ikke juks!

Hjelpemidler gir motivasjon, lærelyst, selvstendighet og mestring. Tilgangen til datahjelpemidler er noe av det viktigste for å få like muligheter i utdanning og arbeidsliv!

NAV har ansvaret for å gi hjelpemidler til alle med varig nedsatt funksjonsevne. Dysleksi, dyskalkuli og SSV er varige tilstander.

Skrivehjelpemidler

Det vanligste er programmer som retter skrivefeil og hjelper deg med å finne og forklare ord.

Disse har mye bedre stavekontroll enn den som følger med f.eks. i Word.

Programmene takler flere feil per ord og retter stavefeil der avstanden til riktig staving er stor. Du får hjelp hvis du blander bokstaver som ligner på hverandre, noe som er vanlig at dyslektikere gjør.

Ordfullføring hjelper deg med å finne riktig ord. Ordoppslag gir deg forklaringer mens du skriver. Da kan du også se hva ordet betyr slik at du kan skille ord som ser like ut eller uttales likt.

Programmene kan også lese opp teksene du skriver, ord for ord, eller setning for setning. Du kan også få lest opp ordene og ordenes betydning fra ordoppslag.

De mest brukte programmene er:

  • Lingdys (kan tilpasses din dialekt slik at den f.eks. retter itj/itte til ikke).
  • TextPilot.
  • CD-ord (bruker Microsoft/Open Office sin stavekontroll).

Programmene finnes på mange språk.

Lesehjelpemidler

Med scanner og talesyntese kan du få lest opp alt av tekst.

Talesyntese leser opp tekst fra dokumenter, PDF-er, nettsider og programmer. Den kan også lese opp tekst mens du skriver. Du kan velge mellom flere stemmer.

For at programmet skal virke, må teksten være gjenkjennbar. Noen PDF-dokumenter er egentlig bare bilder av tekst. På de som er det kan du bruke et program som gjør om dokumentet slik at teksten kan gjenkjennes (OCR-format).

Du kan også få lest opp all slags tekst i bøker eller i papirutskrifter, hvis du scanner det inn først. Med en smarttelefon kan du også ta bilder av tekst og bruke app-er som gjenkjenner tekst.

Fra programmene kan du lagre tekst som lydfil slik at du kan høre på den når og hvor du vil.

Talesynteser:

Skannere:

  • Skannermus fra Daisy.
  • C-penn.
  • Vanlige skannere fra elektronikk-butikker.
  • Smarttelefon.

Programmer som gjør tekst opplesbar (OCR):

Diverse hjelpemidler

Smartpenn

Ser rett og slett ut som en helt vanlig penn, men er veldig spesiell. Det følger med en notatbok, som også er helt spesiell. Pennen husker alt du skriver, tegner og sier (med opptaksfunksjonen), og sender alt til datamaskinen din. Videre gjør den om håndskrift til redigerbar tekst på maskinen. Den organiserer også så du vet hvilke lydopptak som hører til hvilke notater. Fint verktøy for forelesninger, møter og annet.

Visuell støtte

Visuell støtte er svært viktig for elever med SSV. Tankekart kan bidra til god visuell støtte. I tillegg bør det henges opp relevant informasjon i klasserommet med både tekst og tegninger. Gjerne med mange farger.

Tankekart

Nyttig for personer med dysleksi og SSV. Hjelper deg å få struktur i en oppgave, oversikt over informasjon, eller med og begynne disposisjonen på en tekst. Inspiration er et godt program for PC og Mac. Du finner også flere gode app’er for tankekart.

Datahjelpemidler i matte

Hvis du har vansker i matte som skyldes lesevansker, vil lesehjelpemidler være nyttig for deg. Bruk for eksempel skannermus, C-penn eller smarttelefon til å ta bilde av tekststykkene slik at du kan få lest dem opp.

Begreper i matte er vanskelig. Et godt hjelpemiddel kan være å lage en begrepsoversikt!

Når det gjelder hjelpemidler i matte forøvrig finnes det ikke like mye. For elever med dyskalkuli er det helt nødvendig å få bruke kalkulator og regelbok.

Nyheter om digitale hjelpemidler


I 2016 lanserte LingIT en app for metoden Skrive seg til lesing + (STL+) for iPad. Metoden er velkjent og innebærer at eleven får umiddelbar lydstøtte i skrivearbeidet sitt. Metoden er først og fremst for begynneropplæring i lesing.


Elever med spesifikke skrivevansker har rett på en stønad til PC. Stønaden er på 3 200 kr. I tillegg har skolen et restansvar for elever som faller utenfor ordningen. Det gjelder blant annet elever med SSV. Restansvaret gjelder også når summen ikke er nok til å skaffe utstyr. Det vil gjelde veldig mange.


Firmaet Max Manus AS skal utvikle talegjenkjenning på bokmål og nynorsk. Talegjenkjenning betyr tale til tekst. Oppdraget er gitt av Arbeids- og sosialdepartementet.
Det finnes allerede talegjenkjenning på norsk, men denne løsningen skal være bedre integrert i tekstbehandlingsprogrammer. Det skal være mulig å diktere lengre tekster på en praktisk måte. Produktet lanseres sommeren 2017.

Har du spørsmål om datahjelpemidler?

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter