Help

Aktuelt

Nyheter og aktuelle saker fra Dysleksi Norge.

Første side av opplæringsloven

Ny opplæringslov – viktige endringer

27 mars 2023

Den lange ventetiden er over. Regjeringens forslag til ny opplæringslov (Prop. 57 L 2022-2023) er endelig kommet. Vil den nye opplæringsloven sørge for at barn og unge med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker fanges opp i tide, og følges opp med riktig hjelp? Tekst: Caroline Vigestad Solem, generalsekretær i…

Les hele artikkelen
Arne Daniel står foran en semitrailer

Føler seg diskriminert av Statens vegvesen

24 mars 2023

Storbilskoleelever med lærevansker opplever både lang ventetid og lang reisevei for å få tilgang til Statens vegvesens tilrettelagte teoriprøver. Elevene kan også oppleve dialektproblemer når de må ta prøven i en annen del av landet enn der de bor. Tekst: Kathrine Ruud ElsterFoto: Privat og Statens vegvesen Denne artikkelen er…

Les hele artikkelen
Elever sitter med hvert sitt nettbrett

Skjermene bidrar til inkludering

13 mars 2023

Flere ønsker nå skjermen ut av skolen igjen. Det vil i så fall være dårlig nytt for personer med dysleksi. For denne elevgruppen har digitaliseringen av skolen bidratt til inkludering og muligheten til å delta i undervisningen på lik linje med de andre i klassen. Tekst: Caroline Vigestad Solem, generalsekretær…

Les hele artikkelen
To elever ser på nettbrett sammen med lærer

Nøkkelen til god begynneropplæring

13 januar 2023

Tidlig innsats og økt kompetanse blant lærerne, slik vi har sett i Lillehammer kommune, er nettopp det Dysleksi Norge jobber for. Samtidig vil det alltid finnes elever som har behov for mer spissede og intensive tiltak i form av spesialundervisning. Tekst: Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver/fagleder i Dysleksi Norge På NRK…

Les hele artikkelen
Gutt sitter i sofa med mobiltelefon

Svik på svik

10 januar 2023

På søndag skrev NRK om Storm (14), som måtte vente i seks år for å få ekstra lesehjelp. Dysleksi Norge mener det haster å finne ut hvor god kontroll skolene har på den hjelpen de gir til elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Tekst: Caroline Solem Storm er…

Les hele artikkelen
Rektor, skolesjef, kommunalsjef og to andre med plaketten fra Dysleksi Norge

Markering av at Bråte skole er blitt dysleksivennlig

25 august 2022

På tirsdag var Dysleksi Norge og Dysleksi Romerike til stede da Bråte skole i Aurskog-Høland markerte at de er blitt dysleksivennlige. Hele skolen var samlet, og både kommunalsjef og skolesjef i kommunen deltok. Elevene underholdt, det ble holdt taler, og Dysleksi Norge delte ut plaketten, som er et synlig bevis…

Les hele artikkelen
Jente holder tomater foran øynene sine

Åpningstider i sommer

30 juni 2022

Sommeren 2022 har Dysleksi Norge telefonstengt fra og med 4. juli til og med 14. august 2022. Du kan fremdeles kontakte oss på post@dys.no, men du må dessverre beregne litt lengre svartid i denne perioden. Fra 15. august er vi tilbake med et forsterket medlemstilbud. Da utvider vi kapasiteten både…

Les hele artikkelen
Industriarbeider med hjelm og øreklokker

Nå skal arbeidslivet bli dysleksivennlig

20 mai 2022

Dysleksi Norge går nå sammen med Norsk Industri og Industri Energi for å skape dysleksivennlige arbeidsplasser. Slik håper vi å gjøre bedriftene til et bedre sted å jobbe for alle de ansatte. Lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er vanligere enn de fleste tror. Det er antatt at så mange…

Les hele artikkelen
Elever tar nasjonale prøver med hver sin pc i et klasserom

Tilrettelegging av nasjonale prøver allerede fra høsten

16 mars 2022

Nå har Kunnskapsdepartementet gitt sin støtte til Utdanningsdirektoratets anbefaling om å tillate tilrettelegging ved nasjonale prøver i lesing på norsk og samisk. Dysleksi Norge jobber for dine rettigheter – bli medlem i dag! «Vi støtter direktoratets anbefaling om alternativ 3b, hvor elever med dysleksi eller betydelige lesevansker gjennomfører prøven med…

Les hele artikkelen